Lekcja religii dla dorosłych: „I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca”

Feb 28, 2013