Pierwsza Msza św. wotywna w kaplicy św. Dominika

May 24, 2013