Liturgiczny nurt kultury

Sesja wykładowo-warsztatowa o liturgicznej tradycji Kościoła łacińskiego na Akademii Ignatianum i w Klasztorze oo. Dominikanów, 16-18.05.2014.

Liturgiczny nurt kultury

Sesja wykładowo-warsztatowa zatytułowana: „Liturgiczny nurt kultury europejskiej” jest przeznaczona dla osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat liturgicznej tradycji Kościoła łacińskiego w aspekcie jej historycznego umocowania i znaczenia oraz dotknięciem jej praktycznego wymiaru.

Będzie obejmować wykłady i seminaria naukowe oraz warsztaty poświęcone chorałowi gregoriańskiemu. Wykłady o charakterze historycznym będą dotyczyć historii rytu rzymskiego (w formie, którą uzyskał do 1962 r.), a także jego wariantu w postaci rytu dominikańskiego. Osobne prelekcje zostaną poświęcone historii śpiewu liturgicznego na Zachodzie, chorałowi dominikańskiemu oraz kwestiom związanym z łaciną jako językiem sakralnym i liturgicznym. By pogłębić refleksję nad samym znaczeniem liturgii, zaproponujemy wzięcie udziału w seminarium wokół fragmentu książki Lawrence'a Hemminga Liturgia jako objawienie.

W ciągu pierwszych dwóch dni, uczestnicy będą mogli zapoznać się ze śpiewem liturgicznym w praktyce, w ramach warsztatów, które poprowadzi Sławomir Witkowski (Schola Cantorum Minorum Chosoviensis). W trakcie tych warsztatów uczestnicy przygotują oficjum (jutrznię i nieszpory) w rycie dominikańskim, które zostaną odprawione w ostatni dzień całego wydarzenia. Tego dnia również proponujemy uczestnikom wzięcie udziału w Mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele pw. Św. Krzyża w Krakowie.

Organizatorzy:

Ignatianum   Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny

Patronat medialny:

DEON.pl   Miesięcznik List   Christianitas   Liturgia.pl