Logo do wykorzystania

Prosimy o odpowiedź na krótkie pytania, które pozwolą pobrać najwłaściwsze logo do Państwa projektu. Po przesłaniu formularza będzie można pobrać przygotowany plik oraz pełny pakiet logo w różnych formatach.

Jakiego podmiotu dotyczy współpraca?
Gdzie logo będzie wykorzystane?
Jaki będzie to druk?
Jakie w przybliżeniu jest tło w miejscu wykorzystania logo?