Miesięcznik List

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny nie jest i nigdy nie była wydawcą czasopism „List” ani „Biblia krok po kroku” i nie udziela informacji na ich temat.

Katolicki miesięcznik ukazujący się od 1984 roku, poświęcony odnowie życia religijnego i problemom życia duchowego. Każdy numer miesięcznika poświęcony jest jednemu zagadnieniu, jak np. samotność, koniec świata, aniołowie, spowiedź, modlitwa. Według redakcji, każdy LIST ma być małym podręcznikiem, przewodnikiem i poradnikiem po wybranym temacie.


Adres redakcji i wydawcy

Fundacja List
ul. Tadeusza Kościuszki 46/1
30-204 Kraków

Strona internetowa