Misja, wartości, cel

Misja

Jesteśmy przekonani, że siła Kościoła zależy od tego, w jaki sposób celebruje się liturgię. Dla większości katolików udział we mszy jest podstawową formą przeżywania wiary. Od tego, co zobaczą, usłyszą i przeżyją na mszy zależy jakość ich wiary. Dlatego uczymy wiary i udostępniamy narzędzia do jej przeżywania w liturgii. Wierzymy, że dzięki temu odnowi się Kościół.

Wartości

We wszystkim, co tworzymy, wyrażamy wartości,  którymi się kierujemy. Najważniejsze z nich to:

Wiara: realna, żywa i dynamiczna więź z Chrystusem,  a przez Niego z Kościołem. Chcemy ją uczynić motywem  naszego działania. Cokolwiek robimy, ma to służyć Jego chwale i przynosić pożytek Kościołowi.

Katolicyzm: przywiązanie do tradycji Kościoła rzymskokatolickiego, działanie w posłuszeństwie papieżowi, współpraca z biskupami.  Naszą tożsamością jest katolicyzm. Inspiracje czerpiemy z kultury i tradycji chrześcijańskiej, przez nasze działanie chcemy ją wzbogacać. Udostępniając narzędzia odnowy liturgii, współpracujemy z biskupami. Strategię działania kształtujemy według nauczania papieskiego. Interesuje nas Kościół, a nie przynależność  do któregokolwiek z ideologicznych nurtów.

Twórczość: poszukiwanie nowych wyzwań, odpowiedzi, form działania. Korzystając z osiągnięć poprzednich pokoleń i dzięki nim, chcemy odnawiać liturgię Kościoła. Inspirujemy do innowacji, proponujemy alternatywne rozwiązania tam, gdzie dostrzegamy ich potrzebę.

Piękno: cenimy sztukę. Szukamy właściwego wyrazu artystycznego i estetycznego dla rzeczy świętych. Sprzeciwiamy się bylejakości, przez którą rozumiemy niestety często spotykaną dysproporcję pomiędzy doniosłością liturgii a formą jej celebrowania.

Współpraca: zaangażowanie w środowiska i projekty chrześcijan w Polsce i na świecie. Promujemy dzieła i projekty, które łączy troska o rozwój Kościoła, a w szczególności jego liturgii i kultury chrześcijańskiej. Chętnie podejmujemy współpracę zarówno z instytucjami, jak i pojedynczymi osobami, których działanie zbieżne jest z naszą misją.

Cel

Dążymy do tego, byśmy wszyscy mogli świadomie uczestniczyć w pięknej liturgii. Przekazujemy informacje, opinie i materiały poszerzające rozumienie sakramentów. Tworzymy przedmioty, które podkreślają treść i godność celebracji liturgicznej, a także wysokiej jakości produkty, pozwalające na co dzień z radością i dumą przeżywać wiarę. 

Organizujemy środowisko osób zaangażowanych w odnowę liturgii. Propagujemy i kontynuujemy osiągnięcia osób zaangażowanych w celebrowanie, badanie i dbanie o piękno liturgii. Przede wszystkim zbieramy i promujemy dzieła tych, którzy tworzą i działają przy klasztorach dominikańskich. Spotykamy ze sobą duchownych i świeckich, kompozytorów i osoby pielęgnujące dawne tradycje, praktyków i tych, którzy teoretycznie podchodzą do zagadnienia celebracji. Naszym celem jest znajdowanie w tym bogactwie form najwłaściwszych dla liturgii naszych czasów.

pdfKatalog Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego (2009)
pdfStatut Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny