Joy of the Gospel

Tego lata Konferencja Episkopatu Stanów Zjednoczonych organizuje bezprecedensowe zebranie głównych liderów katolickich.

Muzyka liturgiczna na zebraniu „Radość Ewangelii”

Muzyka liturgiczna na Zebraniu Katolickich Liderów Ameryki „Radość Ewangelii”

Tego lata Konferencja Episkopatu Stanów Zjednoczonych organizuje bezprecedensowe zebranie głównych liderów z diecezji i organizacji katolickich z całego kraju, aby przedyskutować wyzwania i nowe możliwości, które stają przed wiernymi we współczesnych czasach, szczególnie w kontekście Kościoła Amerykańskiego.

Zebranie odbędzie się w Orlando na Florydzie w dniach 1.07 (sobota) - 4.07 (wtorek). Zainspirowane przez Evangelii Gaudium, spotkanie zorganizowanie jest w celu formowania liderów, którzy zdobędą nową wiedzę i umiejętności i zostaną naładowani energią do dzielenia się Ewangelią jako misjonarze naszych czasów, jak również aby wyznaczać kierunki nowych badań i strategie komunikacji.

Ekipa Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego została poproszona o zorganizowanie muzycznej oprawy liturgicznej dla Zebrania. Po ciepłym przyjęciu naszej pracy podczas Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie, Sekretariat ds. Kultu Bożego Konferencji Episkopaty USA poprosił Krzysztofa i oo. Łukasza i Gabriela o zapewnienie repertuaru w „polskim stylu dominikańskim”. Dominikanie szczególnie lubują się w chorale gregoriańskim, wyjaśnia Krzysztof, ale również wierzą, ze piękno muzyki liturgicznej nie ogranicza się do jednego tylko gatunku. Wypływa ono z fundamentalnego założenia, które można znaleźć w różnych nurtach muzycznych, a które można podsumować stwierdzeniem „Wszystko o Bogu. A On jest Tajemnicą”. Nieopisana i niewysłowiona Tajemnica Boga jest zawsze poza naszym poznaniem. Uczestniczymy w niej, ale nigdy jest nie ogarniemy. Dlatego muzyka liturgiczna, pełna podziwu i miłości dla Niego, powinna oddawać tę fundamentalną pokorę w obliczu Tajemnicy.

Aby przekazać naszą wizję, zebraliśmy grupę 20 wokalistów i 8 instrumentalistów i przygotowaliśmy repertuar zawierający współczesne kompozycje dominikanów z Polski i Francji oraz utwory wielogłosowe śpiewane po łacinie i hiszpańsku, tradycyjne angielskie oraz nowe meksykańskie pieśni eucharystyczne oraz kanony Taize i chorałowe propria.

Mamy ogromną nadzieję, że nasza obecność na Zebraniu pomoże jego uczestnikom zakorzenić ich dyskusje i całą aktywność podczas konferencji w ponadczasowym pięknie liturgii, która zawsze przypomina, że wszystko może być prawdziwie odnowione tylko w i przez Chrystusa.