Mysterium fascinans 2015

VIII rekolekcje liturgiczne Myserium fascinans pod hasłem „Wolą Boga jest wasze uświęcenie” odbędą się w dniach 11-13 września 2015 r.

Mysterium fascinans 2015

IX rekolekcje liturgiczne Myserium fascinans odbędą się w dniach 9-11 września 2016 r. w Krakowie. Szczegółowe informacje na ich temat można znaleźć na tej stronie.

* * *

VIII rekolekcje liturgiczne Myserium fascinans odbyły się w dniach 11-13 września 2015 r. w Krakowie.

Rekolekcje „Mysterium fascinans” rokrocznie gromadzą około 200 osób, które chcą pogłębić rozumienie i przeżywanie liturgii. Każdą edycję cechuje dbałość o harmonię pomiędzy zdobywaniem wiedzy podczas wykładów i możliwością jej zastosowania w celebrowanej liturgii. Co roku program jest udoskonalany na podstawie uwag i oczekiwań uczestników.

W tym roku konferencje, katechezy i homilie skoncentrują się na sakramentach uświęcenia: małżeństwa i święceń. Dlatego szereg wystąpień będzie poświęconych świętości, powołaniu i życiu sakramentami, które przyjmujemy. Refleksja podjęta podczas rekolekcji nie będzie skierowana wyłącznie do księży i małżonków. Przeciwnie, w perspektywie sakramentów uświęcenia będziemy spoglądać na przeznaczenie każdego z ludzi i uczyć się żyć według prawdy, że wolą Boga jest nasze uświęcenie. Poświęcimy też uwagę tematom świętowania niedzieli, znaku świątyni i kapłaństwa powszechnego.

Ważnym założeniem rekolekcji jest próba przełożenia skomplikowanej teologii na język zrozumiały i obrazowy. Wybierając prelegentów kierujemy się przekonaniem, że potrzebujemy przede wszystkim pedagogów, którzy w sposób przystępny wyłożą prawdy wiary katolickiej. Dlatego w tym roku wygłoszenie homilii powierzyliśmy Dominikowi Jurczakowi OP, a referaty zaprezentują m.in. Maciej Zachara MIC, Danuta Piekarz, Paweł Milcarek, ks. Dominik Ostrowski, Jarosław Kupczak OP, ks. Maciej Skora.

Aby wziąć udział w rekolekcjach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny w zakładce „Zapisy” do końca sierpnia lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc) i wpłacić zaliczkę. Do uczestnictwa zaproszeni są wszyscy chętni (którzy ukończyli 16 rok życia): świeccy, ale także księża, diakoni, klerycy i zakonnicy. Gorąco ufamy – i modlimy się o to, by rekolekcje były nie tylko mądre, ale również pełne inspiracji ku nawróceniu.


Patroni medialni Mysterium fascinans 2015