Mysterium fascinans 2016

IX rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans pod hasłem „Duchowość kształtowana przez liturgię” odbędą się w dniach 9-11 września 2016 r.

Mysterium fascinans 2016

IX rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans odbyły się w dniach 9-11 września 2016 r. w Krakowie pod hasłem „Duchowość kształtowana przez liturgię”.

Rekolekcje „Mysterium fascinans” rokrocznie gromadzą około 200 osób, które chcą pogłębić rozumienie i przeżywanie liturgii. Każdą edycję cechuje dbałość o harmonię pomiędzy zdobywaniem wiedzy podczas wykładów i możliwością jej zastosowania w celebrowanej liturgii. Co roku program jest udoskonalany na podstawie uwag i oczekiwań uczestników.

W tym roku konferencje, katechezy i homilie skoncentrują się na temacie „Duchowość kształtowana przez liturgię”. Dlatego też pierwsza część referatów będzie poświęcona osobie Jezusa i Jego modlitwie. Od samego Pana będziemy się uczyć modlitwy, aby to ona kształtowała nasze życie. Druga część wystąpień będzie poświęcona już bezpośrednio liturgii i temu, jakie miejsce powinna ona zajmować w naszym życiu duchowym, bez względu na to, czy jesteśmy osobami świeckimi, zakonnikami czy kapłanami. Katechezy mistagogiczne będąc nas uczyć życia będącego ofiarą składaną dla Pana.

Ważnym założeniem rekolekcji jest próba przełożenia skomplikowanej teologii na język zrozumiały i obrazowy. Wybierając prelegentów kierujemy się przekonaniem, że potrzebujemy przede wszystkim pedagogów, którzy w sposób przystępny wyłożą prawdy wiary katolickiej. Dlatego w tym roku homilie w czasie liturgii będzie głosił ks. Krzysztof Porosło, a referaty zaprezentują ks. Andrzej Muszala, ks. Krzysztof Grzywocz, Maria Miduch, o. Konrad Małys OSB, o. Tomasz Grabowski OP, ks. Bogusław Migut oraz s. Anna Hyszko CHR.

Aby wziąć udział w rekolekcjach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny w zakładce „Zapisy” do końca sierpnia lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc) i wpłacić zaliczkę. Do uczestnictwa zaproszeni są wszyscy chętni (którzy ukończyli 16 rok życia): świeccy, ale także księża, diakoni, klerycy i zakonnicy. Gorąco ufamy – i modlimy się o to, by rekolekcje były nie tylko mądre, ale również pełne inspiracji ku nawróceniu.