Nowy Ruch Liturgiczny

Portal internetowy propagujący nową formę Ruchu Liturgicznego, obejmujący swoją tematyką historię liturgii, teologię i praktykę, ceremonie i obrzędy Kościoła katolickiego. W swojej działalności upowszechnia Msze św. sprawowaną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego według wskazań papieskiego motu proprio Summorum Pontificum, ogłoszonego w dniu 7 lipca 2007 roku.

Strona internetowa