Ośrodek Liturgiczny Ruchu Światło-Życie

Ośrodek Liturgiczny ΑΩ jest próbą stworzenia forum, na którym mogliby wypowiedzieć się muzycy i liturgiści zainteresowani przeżywaniem pięknej liturgii. Jest miejscem, gdzie mogą spotkać się ze sobą osoby działające do tej pory indywidualnie w swoich parafiach, a które szukają wspólnoty, która z jednej strony wesprze ich prace, a z drugiej - rzuci nowe światło na dotychczasowe osiągnięcia.

Ośrodek jest odpowiedzią na apel ks. abpa Damiana Zimonia z dnia 2 października 2005 r. zawarty w liście pasterskim "Śpiewajmy i grajmy Panu" (por. Ps 27, 6) napisanym z okazji 80-lecia Kościoła Katowickiego. Ks. abp pisze m.in.: "Wielką troskę należy przykładać do wewnętrznej i warsztatowej formacji odpowiedzialnych za muzykę liturgiczną. Popierać należy zatem utalentowaną muzycznie młodzież, starać się o wykształcenie i zatrudnienie dobrego organisty, zorganizować parafialny chór, scholę, zespół liturgiczny, a także troszczyć się o szeroko pojętą kulturę sakralną w świątyni. Częściowy powrót do zapomnianego chorału gregoriańskiego mógłby nie tylko przywrócić utraconą ciągłość muzycznych dziejów, ale na nowo obdarzyć liturgię niezwykłym rysem muzycznej duchowości. Temu celowi powinno służyć odpowiednie stosowanie w liturgii muzyki instrumentalnej (organowej) oraz wielogłosowej (chóralnej)".

Chcemy, aby liturgia (kult sprawowany na ziemi) była jak najpiękniejsza, gdyż (jak wierzymy) jest sprawowana wobec majestatu Zmartwychwstałego Pana i łączy się z anielskimi chórami, które wyśpiewują Najwyższemu chwałę.

ks. Bartosz Zygmunt
Moderator Ośrodka Liturgicznego Ruchu Światło-Życie

Strona internetowa