Paweł Kisiel

Paweł Kisiel - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoKantor i inżynier budownictwa, w latach 2008–2011 kantor Wspólnoty Indywidualności Otwartych przy kościele św. Józefa w krakowskim Podgórzu, od 2012 roku związany z Bazyliką Mariacką w Krakowie.