<h1>Kraków: Szóste rekolekcje o&nbsp;liturgii &ndash; nauka i&nbsp;modlitwa</h1>

<p>Tematowi działania Ducha Świętego w&nbsp;liturgii będzie poświęcona szósta edycja rekolekcji liturgicznych &bdquo;Mysterium fascinans&rdquo;, które odbędą się w&nbsp;połowie września w&nbsp;Krakowie. Weekendowe spotkanie wypełnią jednak nie tylko naukowe wykłady, ale też wspólna celebracja liturgii i&nbsp;modlitwa.</p>

<p>Ubiegłoroczne rekolekcje, na które zapisało się prawie 150 uczestników z&nbsp;całej Polski, były poświęcone sakramentom wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, eucharystia). W&nbsp;tym roku organizatorzy uznali, że temat uświęcającego działania Trzeciej Osoby Boskiej w&nbsp;sprawowaniu liturgii naturalnie wynika z&nbsp;ubiegłorocznych rozważań i&nbsp;będzie ich kontynuacją.</p>

<p>Wyjątkową cechą tego wydarzenia &ndash; już od pierwszej edycji &ndash; jest ambicja łączenia refleksji naukowej z&nbsp;żywą celebracją liturgii i&nbsp;rekolekcyjnym charakterem programu dnia, inspirowanym charyzmatem Ruchu Światło-Życie.</p>

<p>&ndash; &bdquo;Będziemy przyglądać się dynamicznemu działaniu Ducha w&nbsp;sakramentach chrztu, bierzmowania i&nbsp;Eucharystii &ndash; zarówno w&nbsp;tradycji zachodniej, jak i&nbsp;wschodniej&rdquo; &ndash; wyjaśnia ks. Krzysztof Porosło, pomysłodawca i&nbsp;główny organizator rekolekcji. &ndash; &bdquo;Ale przede wszystkim będziemy chcieli poddać nasze serca i&nbsp;nasze życie przemieniającemu działaniu Ducha w&nbsp;samej liturgii, którą będziemy sprawować &ndash; podobnie jak w&nbsp;ostatnich latach, w&nbsp;zwyczajnej i&nbsp;nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego&rdquo; &ndash; podkreśla ks. Porosło. &ndash; &bdquo;Nie zabraknie również rytu dominikańskiego w&nbsp;celebracji Liturgii Godzin&rdquo; &ndash; dodaje o. Tomasz Grabowski z&nbsp;Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, współorganizującego przedsięwzięcie.</p>

<p>Każdego roku na wykłady zapraszani są wybitni teologowie &ndash; często wykładowcy renomowanych uczelni spoza Polski. Dwa lata temu byli to ks. prof. Cesare Giraudo z&nbsp;Rzymu i&nbsp;ks. dr Jose Antonio Go&ntilde;i z&nbsp;Pampeluny, a&nbsp;w&nbsp;ubiegłym roku &ndash; ks. prof. Felix Maria Arocena Solano i&nbsp;ks. prof. Pierangelo Muroni. W&nbsp;część naukową włączali się także znani polscy liturgiści, m.in. ks. prof. Bogusław Nadolski, ks. prof. Czesław Krakowiak, ks. prof. Bogusław Migut, ks. dr Maciej Zachara MIC i&nbsp;inni.</p>

<p>Ponieważ jednym z&nbsp;celów rekolekcji jest tworzenie środowiska w&nbsp;wymiarze szerszym, niż trzydniowe spotkanie, w&nbsp;tym roku zaproszeni zostali goście z&nbsp;Polski: bp Grzegorz Ryś, ks. dr Grzegorz Strzelczyk, ks. dr Wojciech Węgrzyniak czy ks. dr Tomasz Bać. Przewidziane w&nbsp;programie wykłady będą bardziej katechezami, niż odczytami charakterystycznymi dla sympozjów naukowych. Śpiew w&nbsp;czasie liturgii poprowadzą Schola Cantorum Minorum Chosoviensis, Schola Cantate Domino oraz Schola Sióstr Jadwiżanek Wawelskich.</p>

<p>Rekolekcje odbędą się w&nbsp;dniach 13&ndash;15 września 2013 r. (od piątku do niedzieli) w&nbsp;budynku Wyższego Seminarium Duchownego przy ul.&nbsp;Podzamcze&nbsp;8 w&nbsp;Krakowie. Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego w&nbsp;terminie 1&nbsp;czerwca&ndash;25&nbsp;sierpnia. Wszystkie informacje o&nbsp;rekolekcjach, szczegóły dotyczące zapisów, koszt uczestnictwa oraz plan rekolekcji można znaleźć <a href="http://www.mysteriumfascinans.pl" title="www.mysteriumfascinans.pl" target="_blank">na stronie internetowej rekolekcji</a> oraz na <a href="http://www.facebook.com/events/581892151850602/" title="Facebook" target="_blank">Facebooku</a> i&nbsp;plakatach.</p>

<p>Szczegółowe informacje i&nbsp;zgłoszenia: <a href="http://www.mysteriumfascinans.pl/" title="www.mysteriumfascinans.pl" target="_blank">www.mysteriumfascinans.pl</a>.</p>