<h1>Kraków: We wrześniu rekolekcje Mysterium fascinans o&nbsp;duchowości liturgicznej</h1>

<p><strong>Rekolekcje liturgiczne Myserium fascinans odbędą się po raz dziewiąty w&nbsp;weekend 9-11 września 2016 r. w&nbsp;Krakowie pod hasłem &bdquo;Duchowość kształtowana przez liturgię&rdquo;. Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny organizuje je w&nbsp;krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym pod Wawelem. W&nbsp;tym roku rekolekcjonistą będzie pomysłodawca rekolekcji, ks. Krzysztof Porosło; tradycyjnie nie zabraknie także zaproszonych prelegentów.</strong></p>

<p>Rekolekcje Mysterium fascinans rokrocznie gromadzą około 200 osób, które chcą pogłębić rozumienie i&nbsp;przeżywanie liturgii. Każdą edycję cechuje dbałość o&nbsp;harmonię pomiędzy zdobywaniem wiedzy podczas wykładów i&nbsp;możliwością jej zastosowania w&nbsp;celebrowanej liturgii. Co roku program jest udoskonalany na podstawie uwag i&nbsp;oczekiwań uczestników. Ubiegłoroczna edycja poświęcona była sakramentom uświęcenia &ndash; małżeństwa i&nbsp;święceń (tradycyjnie po rekolekcjach ukazał się audiobook z&nbsp;nagraniami wykładów).</p>

<p>W tym roku konferencje, katechezy i&nbsp;homilie skoncentrują się na temacie &bdquo;Duchowość kształtowana przez liturgię&rdquo;. &ndash; Pierwsza część referatów będzie poświęcona osobie Jezusa i&nbsp;Jego modlitwie &ndash; tłumaczy o. Tomasz Grabowski OP z&nbsp;Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. &ndash; Od samego Pana będziemy się uczyć modlitwy, aby to ona kształtowała nasze życie. Druga część wystąpień będzie poświęcona już bezpośrednio liturgii i&nbsp;temu, jakie miejsce powinna ona zajmować w&nbsp;naszym życiu duchowym, bez względu na to, czy jesteśmy osobami świeckimi, zakonnikami, czy kapłanami. Katechezy mistagogiczne będąc nas uczyć życia będącego ofiarą składaną dla Pana &ndash; wyjaśnia o. Grabowski.</p>

<p>Za każdym razem ważnym założeniem rekolekcji jest próba przełożenia skomplikowanej teologii na język zrozumiały i&nbsp;obrazowy. Wybierając prelegentów organizatorzy kierują się przekonaniem, że potrzebni są przede wszystkim pedagodzy, którzy w&nbsp;sposób przystępny wyłożą prawdy wiary katolickiej. Dlatego w&nbsp;tym roku homilie w&nbsp;czasie liturgii będzie głosił ks. Krzysztof Porosło, a&nbsp;referaty zaprezentują ks. Andrzej Muszala, ks. Krzysztof Grzywocz, Maria Miduch, o. Konrad Małys OSB, o. Tomasz Grabowski OP, ks. Bogusław Migut oraz s. Anna Hyszko CHR.</p>

<p>Aby wziąć udział w&nbsp;rekolekcjach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny w&nbsp;zakładce &bdquo;Zapisy&rdquo; do końca sierpnia lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc) i&nbsp;wpłacić zaliczkę. Do uczestnictwa zaproszeni są wszyscy chętni (którzy ukończyli 16 rok życia): świeccy, ale także księża, diakoni, klerycy i&nbsp;zakonnicy.</p>

<p>&ndash; Gorąco ufamy &ndash; zapowiada ks. Krzysztof Porosło &ndash; i&nbsp;modlimy się o&nbsp;to, by rekolekcje były nie tylko mądre, ale również pełne inspiracji ku nawróceniu.</p>

<p>Szczegółowe informacje i&nbsp;zgłoszenia: <a href="http://www.mysteriumfascinans.pl/" title="www.mysteriumfascinans.pl" target="_top">www.mysteriumfascinans.pl</a>.</p>

<p>&nbsp;</p>