<h1>&bdquo;Maranatha&rdquo; &ndash; nowa płyta Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego już w&nbsp;sprzedaży</h1>

<h2>Pieśni na Adwent, Boże Narodzenie i&nbsp;okres zwykły, wydane z&nbsp;okazji jubileuszu 800-lecia dominikanów</h2>

<h3>Na mikołajki do sprzedaży trafia &bdquo;Maranatha&rdquo; &ndash; najnowsza płyta <a href="http://www.liturgia.dominikanie.pl/" target="_blank" title="Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny">Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny</a>, zawierająca repertuar pieśni na Adwent, Boże Narodzenie i&nbsp;okres zwykły. Jest to pierwszy z&nbsp;dwóch albumów, przygotowanych przez Fundację na jubileusz 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego.</h3>

<p>&ndash; &bdquo;Zachęcamy Was do wysłuchania&rdquo; &ndash; mówi Tomasz Grabowski&nbsp;OP, prezes Fundacji &ndash; &bdquo;i włączenia się w&nbsp;każdą nutę zarejestrowaną na albumie przygotowanym w&nbsp;niecodziennych okolicznościach i&nbsp;z powodu jedynej w&nbsp;swoim rodzaju okazji&rdquo;.</p>

<p>Ponad 75 minut muzyki powstało dzięki pracy blisko 50&nbsp;osób zaangażowanych w&nbsp;nagrania. Wzięli w&nbsp;nim udział zaprzyjaźnieni z&nbsp;Fundacją Dominikański Ośrodek Liturgiczny od lat autorzy muzyki kościelnej, prowadzący warsztaty liturgiczne, dyrygenci schol i&nbsp;śpiewacy &ndash; wielu z&nbsp;nich doskonale znanych i&nbsp;wysoko cenionych w&nbsp;środowisku związanym z&nbsp;muzyką liturgiczną. </p>

<p>&ndash; &bdquo;Dzięki płycie słuchacze mogą spotkać się z&nbsp;nimi i&nbsp;uczestniczyć w&nbsp;ich twórczości&rdquo; &ndash; zachęca o. Grabowski.</p>

<p>&bdquo;Matanatha&rdquo; zawiera kompozycje m.in. Piotra Pałki, Dawida Kusza OP, Pawła Bębenka, Urszuli Rogali, Michała Kłosa &ndash; ludzi w&nbsp;mocno związanych ze środowiskiem polskich dominikanów. Niektóre z&nbsp;nich zostały skomponowane blisko trzydzieści lat temu, inne w&nbsp;ostatnim czasie, dlatego w&nbsp;nagraniu usłyszeć można utwory bardzo dobrze znane i&nbsp;zupełnie nowe. Repertuar albumu &ndash; podobnie jak w&nbsp;poprzednich nagraniach publikowanych nakładem Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego &ndash; czerpie także z&nbsp;bogatego skarbca muzyki Kościoła. Można tutaj znaleźć utwory z&nbsp;okresu średniowiecza, inspirowane muzyką renesansu i&nbsp;baroku.</p>

<p>W dążeniu do najwyższej formy wyrazu zadbano, by w&nbsp;przeważającej mierze wykonania poszczególnych pieśni prowadzili ich kompozytorzy. W&nbsp;nagraniach wziął udział trzydziestoosobowy chór złożony z&nbsp;ludzi z&nbsp;różnych stron Polski, wraz z&nbsp;orkiestrą i&nbsp;organistą, połączonych przyjaźnią i&nbsp;wspólnym przekonaniem, że &bdquo;Słowo Boże nie może być tylko mową&rdquo;, lecz trzeba wypowiedzieć je w&nbsp;pieśni.</p>

<p>Zbiór nagranych pieśni nie jest przypadkowy. Przeciwnie, co najmniej kilka idei łączy go w&nbsp;spójną całość i&nbsp;wspiera tym samym wielkie dzieło reformy muzyki liturgicznej, zapoczątkowane przez dominikanów z&nbsp;krakowskiego klasztoru. </p>

<p>&ndash; &bdquo;Bracia rozpoznali potrzebę dostarczenia wiernym muzyki na miarę tajemnic, które celebrują podczas codziennych mszy świętych i&nbsp;liturgii godzin&rdquo; &ndash; tłumaczy o. Tomasz Grabowski. &ndash; &bdquo;Działali nie tylko w&nbsp;murach klasztoru, ale również &ndash; a&nbsp;może przede wszystkim &ndash; w&nbsp;duszpasterstwach. Na przełomie lat osiemdziesiątych I&nbsp;dziewięćdziesiątych XX&nbsp;wieku, wsparci pracą wielu osób świeckich, tłumaczyli francuską i&nbsp;komponowali własną muzykę liturgiczną. W&nbsp;następnych latach do środowiska krakowskiego dołączali twórcy i&nbsp;wykonawcy z&nbsp;kolejnych ośrodków w&nbsp;Polsce. Niniejsza płyta jest podsumowaniem wspólnej drogi. Jest też prezentacją osób I&nbsp;dzieł, które dzięki nim rozwinęły się w&nbsp;całej Polsce i&nbsp;na świecie&rdquo; &ndash; wyjaśnia.</p>

<p>Okazją do wspólnej pracy był trwający od 7&nbsp;listopada 2015 do 21&nbsp;stycznia 2017 jubileusz osiemsetlecia założenia Zakonu Kaznodziejskiego &ndash; dominikanów. Dominikański Ośrodek Liturgiczny postanowił doprowadzić do spotkania osób, które przez blisko już 30&nbsp;lat tworzą, promują i&nbsp;wykonują śpiew liturgiczny &ndash; a&nbsp;imponujący efekt tego spotkania można usłyszeć na płycie. Nagrania zostały zrealizowane w&nbsp;w dniach 26 lipca &ndash; 1 sierpnia 2015 w&nbsp;Opactwie Sióstr Benedyktynek w&nbsp;Jarosławiu, miejscu znanym z&nbsp;wydarzeń o&nbsp;charakterze muzycznym, kulturalnym i&nbsp;modlitewnym. Atmosfera i&nbsp;akustyka sprzyjała autentycznemu, głębokiemu wybrzmieniu słów i&nbsp;melodii śpiewanych utworów.</p>

<p>Płyta jest dostępna w&nbsp;bieżącej sprzedaży od 7&nbsp;grudnia 2015 na stronie <a href="http://www.sklep.liturgia.pl/" title="Liturgia.pl" target="_blank">www.sklep.liturgia.pl</a>, w&nbsp;sklepie w&nbsp;krużgankach klasztoru oo.&nbsp;Dominikanów przy ul.&nbsp;Stolarskiej 12 w&nbsp;Krakowie oraz w&nbsp;księgarniach internetowych i&nbsp;stacjonarnych w&nbsp;całej Polsce.</p>

<p><em>mw</em></p>

<p>&bdquo;Maranatha&rdquo;, wyd. Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny 2015.<br />23 utwory, czas całkowity: 1:15:35, opakowanie: digipack, EAN 5902596009281.</p>

<p>&nbsp;</p>

<h3>Spis utworów:</h3>

<p>1. Rorate c&aelig;li, m.:&nbsp;D. Kusz OP, dyr. D. Kusz OP (5:29)<br />
2. Niech nas ogarnie &middot; Łaska Pana, m.:&nbsp;P. Pałka, dyr. P. Pałka (4:29)<br />
3. Nabierzcie ducha, m.:&nbsp;U. Rogala, dyr. U. Rogala (5:04)<br />
4. Maranatha, m.:&nbsp;Wspólnota Błogosławieństw, adapt. pol. A. Piecuch i&nbsp;J. Gałuszka, aranż. i&nbsp;dyr. H. Kowalski (4:02)<br />
5. Na adwent, m.:&nbsp;P. Pałka, dyr. P. Pałka (3:37)<br />
6. U&nbsp;Ciebie, Boże &middot; Psalm 71, m.:&nbsp;J. Gałuszka, dyr. U. Rogala (3:58)<br />
7. Hymn do Dziewicy, t.: Vitalis z&nbsp;Saint Evroult, tł.: ks. M. Starowiejski, m.:&nbsp;U. Rogala, dyr. U. Rogala (3:30)<br />
8. Błogosławieni ubodzy i&nbsp;cisi, m.:&nbsp;M. Machura, dyr. S. Witkowski (2:40)<br />
9. Martyrologium o&nbsp;Narodzeniu &middot; Kalenda, chorał greg., solo M. Wasilewski–Kruk (4:00)<br />
10. Ten, który Słowem &middot; Magnificat, m.:&nbsp;Wspólnota Błogosławieństw, opr. M. Pilśniak OP, dyr. H. Kowalski (4:07)<br />
11. Chryste, zbawienie ludzkości, chorał greg., dyr. S. Witkowski (3:22)<br />
12. Obmyj mnie, Panie &middot; Asperges me, m.:&nbsp;M. Kłos, dyr. M. Kłos (2:21)<br />
13. Missa omni die: Kyrie, m.:&nbsp;M. Staromiejski, dyr. D. Kusz OP (1:02)<br />
14. Kantyk Tobiasza &middot; Uwielbiam Boga mego, m.:&nbsp;M. Kłos, dyr. M. Kłos (3:33)<br />
15. Chwała Tobie, Boże, t.: św. Klemens Aleksandryjski, tł.: M. Bednarz SJ, m.:&nbsp;J. Gałuszka, dyr. P. Bębenek (4:06)<br />
16. Missa omni die: Sanctus, m.:&nbsp;M. Staromiejski, dyr. D. Kusz OP (0:47)<br />
17. Ciebie wzywamy, m.:&nbsp;P. Pałka, dyr. P. Pałka (5:33)<br />
18. Missa omni die: Agnus Dei, m.:&nbsp;M. Staromiejski, dyr. D. Kusz OP (1:39)<br />
19. Miłosierny Pan i&nbsp;łaskawy. Psalm 103, m.:&nbsp;J. Sykulski, dyr. M. Wasilewski–Kruk (3:36)<br />
20. Gloria Tibi, Domine, m.:&nbsp;M. Kłos, dyr. M. Kłos (2:53)<br />
21. Sub tuum, m.:&nbsp;D. Kusz OP, dyr. D. Kusz OP (2:04)<br />
22. Ogłoszenie Paschy i&nbsp;świąt ruchomych &middot; Anuncjacja, chorał greg., solo R. Maciejewski (2:27)<br />
23. Benedicamus Domino, t. i&nbsp;m.:&nbsp;rękopis z&nbsp;klasztoru SS. Klarysek w&nbsp;Starym Sączu, głosy męskie, dyr. S. Witkowski (1:16)</p>

<p>Soprany: Agnieszka Stec, Anna Kubik, Katarzyna Młynarska, Emilia Trafiał, Magdalena Głogowska, Marta Migut, Urszula Rogala, Sylwia Szulik; Alty: Bernadetta Franek, Agnieszka Kosecka-Wierzejska, Barbara Kucharska, Maria Żywica, Bogumiła Kaźmierczak, Zofia Nowak, Magdalena Rychlak, Anna Siciarek; Tenory: Patryk Jadczak, Mateusz Kucharski, Wojciech Sznyk OP, Paweł Bębenek, Rafał Maciejewski, Mateusz Kowalski, Jan Krutul; Basy: Michał Kłos, Hubert Kowalski, Jakub Tomalak, Marcin Wasilewski-Kruk, Paweł Kisiel, Piotr Pałka, Łukasz Serwiński, Sławomir Witkowski. Instrumentaliści: organy: Henryk Krawczyk, I&nbsp;skrzypce: Barbara Szpakiewicz, II skrzypce: Maria Boroń, altówka: Kornelia Ignas, wiolonczela: Marta Fiust, kontrabas: Jakub Braun, obój: Marta Trzcionkowska, flet: Justyna Jankowska. Dyrygował także m.in. Dawid Kusz OP. Producent: Anita Pyrek. Realizacja i&nbsp;mastering: Edward Sosulski, Studio nagrań Psalm. Projekt okładki: Łukasz Serwiński, zdjęcia: Marcin Mituś, Zofia Nowak.</p>

<p>&nbsp;</p>