<h1>Kraków: We wrześniu &bdquo;Warsztaty muzyki niezwykłej&rdquo;</h1>

<p>W dniach 2-8 września 2013 w&nbsp;krakowskim klasztorze oo. Dominikanów odbędą się Warsztaty muzyki niezwykłej &ndash; wyjątkowe warsztaty wokalno-liturgiczne. Na uczestników czekać będzie nie tylko wybitna kadra prowadzących, ale także atrakcyjny program każdego z&nbsp;dni i&nbsp;możliwość uczestnictwa w&nbsp;rozmaitych grupach.</p>

<p>Warsztaty muzyki niezwykłej to łącznie 50 godzin zajęć, w&nbsp;tym 24 godziny zajęć w&nbsp;sekcjach i&nbsp;26 godzin zajęć wspólnych. Blisko 10 godzin wykładów i&nbsp;konferencji na temat muzyki liturgicznej oraz 6 wieczorów twórczych, w&nbsp;tym m.in.: spotkania z&nbsp;żywą muzyką, spotkania biesiadno-integracyjne, wieczór muzyki filmowej, zwiedzanie zabytkowego klasztoru i&nbsp;kościoła dominikanów z&nbsp;przewodnikiem.</p>

<p>&ndash; &bdquo;Wierzymy, że te warsztaty będą naprawdę niezwykłe&rdquo; &ndash; mówi Agnieszka Stec, koordynatorka wydarzenia z&nbsp;ramienia Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. &ndash; &bdquo;Muzyka zawsze jest niezwykła, nawet w&nbsp;okresie zwykłym, którym będziemy się zajmować. Ale warsztaty w&nbsp;Krakowie to dodatkowa wartość wspólnego spotkania, okazja do wymiany doświadczeń ludzi z&nbsp;różnych wspólnot, z&nbsp;całej Polski i&nbsp;z zagranicy. Uczymy się nie tylko poszczególnych pieśni, ale konkretnych umiejętności&rdquo; &ndash; wyjaśnia. &ndash; &bdquo;Czasu na to nie zabraknie, bo w&nbsp;odróżnieniu od większości tego typu wydarzeń, nasze potrwa nie trzy, a&nbsp;siedem dni&rdquo; &ndash; dodaje o. Tomasz Grabowski, prezes Fundacji.</p>

<p>Zajęcia muzyczne poprowadzą profesjonalni muzycy, kompozytorzy i&nbsp;dyrygentci oraz aktywni pasjonaci muzyki liturgicznej, mający ugruntowaną wiedzę teoretyczną, poświadczoną latami praktyki: Paweł Bębenek, Marcin Bornus-Szczyciński, Magdalena Głogowska, Dawid Kusz OP, Rafał Maciejewski, Tomasz Rojek OP, Anna Siciarek, Marcin Wasilewski-Kruk oraz Tomasz Grabowski OP. Udział potwierdził także Jacek Hałas – zaprezentuje koncert pieśni dziadowskich i poprowadzi wieczór tańców korowodowych.</p>

<p>Zgłoszenia do udziału w&nbsp;warsztatach są przyjmowane do 20 sierpnia 2013 r. Aby dokonać zapisu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie organizatora i&nbsp;uiścić opłatę. Liczba miejsc w&nbsp;poszczególnych sekcjach jest ograniczona.</p>

<p>Szczegółowe informacje i&nbsp;zgłoszenia: <a href="http://www.liturgia.dominikanie.pl/" target="_blank" title="www.liturgia.dominikanie.pl">www.liturgia.dominikanie.pl</a>.</p>