<h1>Kraków: Odbyły się ósme rekolekcje liturgiczne Myserium fascinans</h1>

<p><strong>

W dniach 11-13 września odbyła się w krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym ósma edycja rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans, organizowanych przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Tym razem trzydniowe spotkanie pasjonatów liturgii z&nbsp;całej Polski pod hasłem &bdquo;Wolą Boga jest wasze uświęcenie&rdquo; było poświęcone sakramentom uświęcenia: małżeństwa i&nbsp;święceń.</strong></p>

<p> Rekolekcyjnej części wydarzenia przewodniczył o. Dominik Jurczak, dominikanin, na co dzień mieszkający w rzymskim konwencie św. Sabiny na Awentynie. Rekolekcjonista prowadził wspólne modlitwy i głosił kazania podczas sprawowanych liturgii. W sobotę wygłosił też katechezę pt. &bdquo;Uświęcenie ludu przez liturgię&rdquo;.</p>

<p> Ważnym założeniem rekolekcji jest próba przełożenia skomplikowanej teologii na język zrozumiały i obrazowy. Miały temu służyć referaty, wygłoszone przez zaproszonych gości. W piątek część naukową rozpoczęli Paweł Milcarek referatem &bdquo;<em>Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, i dzięki Twej woli istniało i&nbsp;zostało stworzone</em>. Cel stworzenia &ndash; oddanie chwały Bogu&rdquo; oraz ks.&nbsp;Dominik Ostrowski: &bdquo;<em>Ciesz się i&nbsp;raduj, Córo Syjonu, bo już idę i&nbsp;zamieszkam pośród ciebie</em>. Świątynia &ndash; miejsce spotkania Świętego i stworzenia&rdquo;.</p>

<p> W sobotę uczestnicy mogli wysłuchać referatów Marcina Majewskiego, &bdquo;<em>Stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał</em>. Świętość Boga a świętość człowieka&rdquo; oraz o. Jarosława Kupczak OP, &bdquo;<em>Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i&nbsp;do Kościoła</em>. Teologia sakramentu małżeństwa&rdquo;, a po południu Danuty Piekarz, &bdquo;<em>Abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz rozumnej służby Bożej</em>. Kapłaństwo powszechne&rdquo; i ks. Macieja Skóry, &bdquo;<em>Nałożyłem na Lewiego obowiązek czci i okazywał Mi cześć, i korzył się przed mym imieniem</em>. Kapłaństwo ministerialne&rdquo;.</p>

<p> Po każdym bloku referatów przewidziano czas na dyskusję, którą moderował o. Tomasz Grabowski OP. W niedzielę podsumowaniem dotychczasowych referatów był panel dyskusyjny, w którym wzięli udział&nbsp;Marta i&nbsp;Marek Babikowie, dk. Bogdan Sadowski oraz o. Dominik Jurczak OP, jako reprezentanci różnych stanów i dróg uświęcenia w Kościele. Uczestnicy mogli wysłuchać także katechezy o. Macieja Zachary MIC o świętowaniu niedzieli, która cieszyła się szczególnym zainteresowaniem.</p>

<p> Tradycyjnie już &ndash; aby ukazać i dać uczestnikom sposobność możliwie szerokiego udziału w bogactwie liturgii Kościoła &ndash; w pierwszy i ostatni dzień liturgia sprawowana jest w zwyczajnej formie rytu rzymskiego, a w sobotę &ndash; w formie nadzwyczajnej (tzw. msza trydencka oraz liturgia godzin w tradycyjnym rycie dominikańskim). Ponieważ nie wszyscy uczestnicy spotkali się wcześniej z&nbsp;tzw. formą nadzwyczajną, te celebracje poprzedzone były krótkim wprowadzeniem, a w specjalnie przygotowanych śpiewnikach, które wszyscy otrzymali podczas zameldowania w dniu przyjazdu, znalazły się teksty z tłumaczeniem i&nbsp;komentarzem.</p>

<p> Jak wynika z pierwszych ankiet od uczestników, które spływają do organizatorów, rekolekcje były dla nich owocnym czasem &ndash; choć nie brakuje oczywiście sugestii, które nie pozostaną bez echa podczas przygotowań kolejnej, dziewiątej edycji. Została ona zapowiedziana na weekend 9-11 września 2016.</p>

<p>Tymczasem po rekolekcjach pozostają wspomnienia &ndash; oraz duża dawka bogatych w&nbsp;treść wypowiedzi o&nbsp;sakramentach uświęcenia. Pełne nagrania wszystkich referatów i&nbsp;katechez będą dostępne także dla tych, którzy nie mogli wziąć udziału w&nbsp;rekolekchach &ndash; znajdą się na audiobooku, który ukaże się w październiku i&nbsp;będzie dostępny w&nbsp;sklepie Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. </p>

<p>&nbsp;</p>