Kraków: Odbyły się ósme rekolekcje liturgiczne Myserium fascinans

W dniach 11-13 września odbyła się w krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym ósma edycja rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans, organizowanych przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Tym razem trzydniowe spotkanie pasjonatów liturgii z całej Polski pod hasłem „Wolą Boga jest wasze uświęcenie” było poświęcone sakramentom uświęcenia: małżeństwa i święceń.

Rekolekcyjnej części wydarzenia przewodniczył o. Dominik Jurczak, dominikanin, na co dzień mieszkający w rzymskim konwencie św. Sabiny na Awentynie. Rekolekcjonista prowadził wspólne modlitwy i głosił kazania podczas sprawowanych liturgii. W sobotę wygłosił też katechezę pt. „Uświęcenie ludu przez liturgię”.

Ważnym założeniem rekolekcji jest próba przełożenia skomplikowanej teologii na język zrozumiały i obrazowy. Miały temu służyć referaty, wygłoszone przez zaproszonych gości. W piątek część naukową rozpoczęli Paweł Milcarek referatem „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, i dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone. Cel stworzenia – oddanie chwały Bogu” oraz ks. Dominik Ostrowski: „Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie. Świątynia – miejsce spotkania Świętego i stworzenia”.

W sobotę uczestnicy mogli wysłuchać referatów Marcina Majewskiego, „Stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał. Świętość Boga a świętość człowieka” oraz o. Jarosława Kupczak OP, „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Teologia sakramentu małżeństwa”, a po południu Danuty Piekarz, „Abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz rozumnej służby Bożej. Kapłaństwo powszechne” i ks. Macieja Skóry, „Nałożyłem na Lewiego obowiązek czci i okazywał Mi cześć, i korzył się przed mym imieniem. Kapłaństwo ministerialne”.

Po każdym bloku referatów przewidziano czas na dyskusję, którą moderował o. Tomasz Grabowski OP. W niedzielę podsumowaniem dotychczasowych referatów był panel dyskusyjny, w którym wzięli udział Marta i Marek Babikowie, dk. Bogdan Sadowski oraz o. Dominik Jurczak OP, jako reprezentanci różnych stanów i dróg uświęcenia w Kościele. Uczestnicy mogli wysłuchać także katechezy o. Macieja Zachary MIC o świętowaniu niedzieli, która cieszyła się szczególnym zainteresowaniem.

Tradycyjnie już – aby ukazać i dać uczestnikom sposobność możliwie szerokiego udziału w bogactwie liturgii Kościoła – w pierwszy i ostatni dzień liturgia sprawowana jest w zwyczajnej formie rytu rzymskiego, a w sobotę – w formie nadzwyczajnej (tzw. msza trydencka oraz liturgia godzin w tradycyjnym rycie dominikańskim). Ponieważ nie wszyscy uczestnicy spotkali się wcześniej z tzw. formą nadzwyczajną, te celebracje poprzedzone były krótkim wprowadzeniem, a w specjalnie przygotowanych śpiewnikach, które wszyscy otrzymali podczas zameldowania w dniu przyjazdu, znalazły się teksty z tłumaczeniem i komentarzem.

Jak wynika z pierwszych ankiet od uczestników, które spływają do organizatorów, rekolekcje były dla nich owocnym czasem – choć nie brakuje oczywiście sugestii, które nie pozostaną bez echa podczas przygotowań kolejnej, dziewiątej edycji. Została ona zapowiedziana na weekend 9-11 września 2016.

Tymczasem po rekolekcjach pozostają wspomnienia – oraz duża dawka bogatych w treść wypowiedzi o sakramentach uświęcenia. Pełne nagrania wszystkich referatów i katechez będą dostępne także dla tych, którzy nie mogli wziąć udziału w rekolekchach – znajdą się na audiobooku, który ukaże się w październiku i będzie dostępny w sklepie Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.