<h1>Kraków: Ósme rekolekcje liturgiczne Myserium fascinans już w połowie września</h1>

<p><strong>Weekendowe rekolekcje o&nbsp;sakramentach małżeństwa i&nbsp;kapłaństwa odbędą się w&nbsp;dniach 11-13 września 2015.</strong></p>

<p>Rekolekcje &bdquo;Mysterium fascinans&rdquo; organizuje Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Rokrocznie gromadzą one około 200 osób, które chcą pogłębić rozumienie i&nbsp;przeżywanie liturgii. Każdą edycję cechuje dbałość o&nbsp;harmonię pomiędzy zdobywaniem wiedzy podczas wykładów i&nbsp;możliwością jej zastosowania w&nbsp;celebrowanej liturgii. Co roku program jest udoskonalany na podstawie uwag i&nbsp;oczekiwań uczestników.</p>

<p>&ndash; &bdquo;W tym roku konferencje, katechezy i&nbsp;homilie skoncentrują się na sakramentach uświęcenia: małżeństwa i&nbsp;święceń&rdquo; &ndash; wyjaśnia o. Tomasz Grabowski, prezes Fudnacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. &ndash; Dlatego szereg wystąpień będzie poświęconych świętości, powołaniu i&nbsp;życiu sakramentami, które przyjmujemy. Refleksja podjęta podczas rekolekcji nie będzie skierowana wyłącznie do księży i&nbsp;małżonków; przeciwnie, w&nbsp;perspektywie sakramentów uświęcenia będziemy spoglądać na przeznaczenie każdego z&nbsp;ludzi i&nbsp;uczyć się żyć według prawdy, że wolą Boga jest nasze uświęcenie. Poświęcimy też uwagę tematom świętowania niedzieli, znaku świątyni i&nbsp;kapłaństwa powszechnego &ndash; dodaje.</p>

<p>Ważnym założeniem rekolekcji jest próba przełożenia skomplikowanej teologii na język zrozumiały i&nbsp;obrazowy. &ndash; &bdquo;Wybierając prelegentów kierujemy się przekonaniem, że potrzebujemy przede wszystkim pedagogów, którzy w&nbsp;sposób przystępny wyłożą prawdy wiary katolickiej&rdquo; &ndash; zaznacza o. Tomasz Grabowski. &ndash; &bdquo;Dlatego w&nbsp;tym roku wygłoszenie homilii powierzyliśmy Dominikowi Jurczakowi OP, a&nbsp;referaty zaprezentują m.in. Maciej Zachara MIC, Danuta Piekarz, Paweł Milcarek, ks. Dominik Ostrowski, Jarosław Kupczak OP, ks. Krzysztof Grzywocz&rdquo; &ndash; wymienia.</p>

<p>Do uczestnictwa zaproszeni są wszyscy chętni, którzy ukończyli 16 rok życia: świeccy, ale także księża, diakoni, klerycy i&nbsp;zakonnicy. Aby wziąć udział w&nbsp;rekolekcjach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.mysteriumfascinans.pl i&nbsp;uiścić opłatę, obejmującą koszty uczestnictwa, materiałów (w tym modlitewnika) i&nbsp;posiłków (można zamówić także nocleg w&nbsp;tym samym budynku). Zapisy trwają do niedzieli, 6 września włącznie.</p>

<p>&ndash; &bdquo;Gorąco ufamy &ndash; i&nbsp;modlimy się o&nbsp;to, by rekolekcje były nie tylko mądre, ale również pełne inspiracji ku nawróceniu&rdquo; &ndash; zaprasza o. Grabowski.</p>

<p>&nbsp;</p>