Przyjaciele

 • Paweł Bębenek

  Więcej...

  Paweł Bębenek - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoMuzyk, amator-miłośnik z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem praktyki: śpiewa, komponuje, dyryguje. Związany ze środowiskiem muzycznym przy krakowskim klasztorze dominikanów.

  Muzyką liturgiczną zainteresował się w 1989 roku, początkowo jako chórzysta. W 1993 roku jako śpiewak rozpoczął pracę z „Bractwem Lutni z Dworu na Wysokiej”, z którym występował podczas wielu koncertów i festiwali w kraju i za granicą. 

  Zajmuje się muzyczną tradycją Kościoła, jest autorem wykonywanych w kraju i za granicą kompozycji autorskich oraz aranżacji dawnych pieśni kościelnych.

  Nakładem wydawnictwa Edycja Świętego Pawła wydał dwie płyty autorskie: „Dzięki Ci Panie. Msza o Miłosierdziu” oraz „Boże mój szukam Ciebie”. Nakładem Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w 2009 r. została wydana płyta z kolędami pt. „Gdy się rodzi Zbawca świata”.

  Sam mówi, że jego muzyka jest efektem poszukiwania Boga Stwórcy i zachwytu nad Jego Pięknem. Współpracuje z wieloma osobami zajmującymi się muzyką dawną i liturgiczną, m.in. z Antonim Pilchem (Bractwo Lutni), Marcinem Bornus-Szczycińskim (Bornus Consort), Stanisławem Szczycińskim (Mikroklimat), Taivo Niitvägi (Linnamuusikud, Tallin), Andriejem Kotowem (Sirin, Moskwa), Aleksandrem Tomczykiem (Studium Musicae Cracoviensae, Kraków) współpracował także z muzykami z branży rozrywkowej: Marcinem i Janem Pospieszalskimi, Piotrem Baronem, Joachimem Menclem, Andrzejem Lampertem. Podczas jednego z koncertów Bractwa Lutni, które wykonywało pieśni pasyjne skomponowane i zaaranżowane przez Pawła improwizował Tomasz Stańko.

  Jego zaangażowanie w środowisko muzyczne przy krakowskim klasztorze oo. Dominikanów zaowocowało wieloma wspólnymi celebracjami liturgii, a także powstaniem musicalu „Zazdrosna Miłość”. Od kilku lat poświęca się prowadzeniu warsztatów muzyki liturgicznej w kraju i za granicą.

  Prowadził bloga pt. „Dźwięk ciszy” w serwisie Liturgia.pl.

  Aktualne informacje o działalności Pawła można znaleźć na jego stronie: www.pawelbebenek.pl.

 • Hubert Kowalski

  Więcej...

  Hubert Kowalski - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoWszechstronny muzyk prowadzący wielokierunkowe działania artystyczne. Kompozytor, dyrygent, producent muzyczny, kontrabasista i wokalista.

  Studiował dyrygenturę chóralną w Krakowskiej Akademii Muzycznej.

  Jego zainteresowania muzyczne rozwinęły się przez współpracę z wybitnymi muzykami takimi jak Marcin i Lidia Pospieszalscy, Joachim Mencel, Piotr Baron, Mieczysław Szcześniak, Andrzej Cudzich. Od 1993 roku współtworzy zespół Deus Meus, z którym wykonuje współczesne gatunki muzyki rozrywkowej (nagrał z zespołem 5 płyt).

  Fascynacja muzyką dawną zaowocowała współpracą z lutnistą Antonim Pilchem i zespołem Bractwo Lutni. Jeden z ciekawszych projektów zrealizowanych w ramach tego zespołu to połączenie muzyki wokalnej XVI i XVII w. z improwizacją jazzową, której podjął się Tomasz Stańko. Od 2003 roku współpracuje z Chórem Polskiego Radia w Krakowie, z którym śpiewa pod batutą najwybitniejszych polskich dyrygentów i kompozytorów. Zainteresowanie muzyką filmową, muzyką różnych epok i kultur oraz współczesną muzyką rozrywkową doprowadziło do tworzenia własnych kompozycji łączących style.

  Jako kompozytor ma w swoim dorobku Oratorium na Boże Narodzenie na chór, orkiestrę, solistów i sekcję rytmiczną (premiera Kraków 2007), Pasję wg Św. Jana na chór, orkiestrę, solistów i instrumenty perkusyjne (premiera Kraków 2008), musical Zazdrosna Miłość (jako współtwórca; premiera Kraków 2005), Misterium Przebaczenia na chór, orkiestrę symfoniczną, solistów i sekcję jazzową (premiera Legnica 2010), wiele piosenek podejmujących problemy współczesnego świata, m.in. „Podaruj czas”, „Miłość trwa” – piosenki wspierające akcję 1% na rzecz Małopolskiego Hospicjum Dziecięcego.

  Założył w 2007 roku orkiestrę ICON złożoną w głównej mierze ze studentów i absolwentów Krakowskiej Akademii Muzycznej. Wykonuje z nią własne kompozycje, muzykę filmową i rozrywkową (m.in. z grupą New Life M, Raz Dwa Trzy i Michałem Urbaniakiem). Prowadził projekty UrbSymphony (muzyka M. Urbaniaka) z Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej oraz Misterium Przebaczenia z Orkiestrą Filharmonii Dolnośląskiej. Od kilku lat komponuje współczesne pieśni liturgiczne, przygotowuje nowe wokalno-instrumentalne opracowania pieśni stanowiących Tradycję Kościoła Katolickiego. Prowadzi liczne zajęcia warsztatowe w całym kraju, mające na celu podniesienie jakości muzyki religijnej wykonywanej podczas liturgii w polskich kościołach.

  Aranżuje i prowadzi rozmaite nagrania (płyty – „Z głębokości” i „Pro Life” – współczesne gatunki muzyczne; „Rosa Carmeli” – chorał gregoriański tradycji karmelitańskiej; „Oratorium o Św. Rafale Kalinowskim” – muzyka wokalno-instrumentalna na chór i orkiestrę).

  Muzyka jest dla niego rzeczywistością wyrażającą najgłębsze uczucia i przeżycia, zdolną otwierać człowieka na prawdziwe Piękno.

 • Jacek Sykulski

  Więcej...

  Jacek Sykulski - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoKompozytor i dyrygent. Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie klarnetu i kompozycji u prof. Floriana Dąbrowskiego. Od 1996 roku jest dyrygentem i szefem artystycznym Chóru Akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Prowadzi również zespół „Nova Gaudia” – unikalny, mieszany  oktet wokalny działający przy Uniwersytecie Poznańskim.

  Od września 2003 roku jest ponadto dyrektorem Poznańskiego Chóru Chłopięcego, z którym odniósł wiele międzynarodowych sukcesów. Muzyka Jacka wykonywana jest przez wiele renomowanych zespołów m.in. „Star-Scape Singers”, „Chicago a cappella”, „Affabre Concinui”.

  Nagrywał dla Telewizji Polskiej, Radia BBC, Radia SFB. Jako kompozytor i dyrygent otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Często komponuje, by muzyką wyrazić treści wielkich wydarzeń historycznych. 

  Od lat 80. współpracuje z polskimi dominikanami, komponując dla tego środowiska, w szczególności dla poznańskiego ośrodka duszpasterskiego. Jest autorem hymnu VI Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie (1991) – Abba Ojcze. Wspiera inicjatywę spotkań młodzieży na Lednicy, jako autor muzyki śpiewanej przez tysiące pielgrzymów (m.in. Wypłyń na głębię, Podnieś mnie Jezu). 

  Mówi o sobie, że praca z chórem jest jego prawdziwą pasją. Głos ludzki jest dla niego pierwszym i zarazem najwspanialszym instrumentem, którego brzmienie może wyrazić więcej niż największa nawet orkiestra symfoniczna.

 • Henryk Krawczyk

  Więcej...

  Henryk Krawczyk - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoMuzyk, organista, odbył studia w sekcji muzyki liturgicznej przy Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Absolwent Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Joachima Grubicha.

  Od 1996 roku pełni funkcję organisty w kościele oo. Dominikanów w Krakowie, gdzie w sposób wybitny akompaniuje chórom i wykonuje utwory solowe, dawne i współczesne. Podczas warsztatów muzycznych prowadził zajęcia dla organistów.

  Wziął udział w szeregu nagrań wydanych nakładem Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego (Pieśń o nadziei, Witaj Maryjo, Duszo Chrystusowa i inne). Na płytach Niepojęta Trójco i Regnavit  Dominus można usłyszeć jego autorskie preludia organowe.

  Człowiek niezwykle skromny i uduchowiony, o niespotykanej wrażliwości muzycznej.

 • Marcin Bornus-Szczyciński

  Więcej...

  Marcin Bornus-Szczyciński - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoŚpiewak, badacz muzyki dawnej, pedagog, wykładowca liturgicznego śpiewu tradycyjnego w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym dominikanów w Krakowie i Warszawie. W 1986 roku odbył kurs mistrzowski w Wyższym Konserwatorium w Paryżu w ramach stypendium rządu francuskiego.

  W 1981 roku założył zespół „Bornus Consort”, z którym dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia, a także płyt autorskich, m.in.: Petrus de Grudziadz, Chansons et Motets, Mielczewski, Media vita. Był inicjatorem i twórcą „Festiwalu Muzyki Dawnej” w Starym Sączu oraz projektu „Siedem Tradycji” w ramach festiwalu „Kraków 2000”.

  Przez ponad dziesięć lat prowadził międzynarodowy festiwal „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu, a obecnie jest jego dyrektorem artystycznym. Współpracował z wieloma renomowanymi zespołami na całym świecie. Wraz ze „Scholą Teatru Węgajty” i „Scholą Gregoriana Silesiensis” stworzył szereg dramatów liturgicznych, z których Ludus Passionis dostępny jest również jako album płytowy.

  Zainicjował Msze Święte wielkopostne na Bielanach w Warszawie i msze adwentowe w Zalesiu Górnym, podczas których prowadzi śpiew chórów męskich wykonujących chorał gregoriański. Zainteresowanie dominikańską tradycją liturgiczną zaowocowało współpracą z francuskim muzykiem i śpiewakiem, Marcelem Pérèsem. Wraz z braćmi dominikanami nakładem wydawnictwa Musicon nagrał trzy płyty prezentujące chorał gregoriański: In Epiphania, In Nativitate oraz In Assumptione.  

  Aktywnie zajmuje się monodią, zwłaszcza liturgiczną. Sam siebie, bardziej niż muzykiem, nazywa raczej „tradycjonarzem” – zajmującym się rozpoznawaniem, utrwalaniem i upowszechnianiem rozmaitych tradycji lokalnych.

  Warsztaty Muzyki Niezwykłej

 • Robert Pożarski

  Więcej...

  Robert Pożarski - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoŚpiewak, współzałożyciel „Lektorskiej Scholi Cantorum” działającej pod kierunkiem ks. Wiesława Kądzieli, założyciel i kantor „Scholae Gregorianae Silesiensis”, kantor „Scholae Mulierum Silesiensis”, „Scholi Teatru Węgajty”, członek zespołu muzyki dawnej „Bornus Consort”, solista muzyki barokowej, współczesnej i pieśni tradycyjnej. Od 2010 roku kantor kościoła pokamedulskiego na Bielanach w Warszawie.

  Uczeń Marcela Pérèsa, wielokrotny uczestnik kursów mistrzowskich w Międzynarodowej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie, seminariów chorału bizantyjskiego prowadzonych przez Charalambosa Rimbasa, Lykourgosa Angelopoulosa. Prowadził warsztaty chorałowe dla Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w Krakowie, dla Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń naszych korzeni” w Jarosławiu czy w ramach projektów kulturalnych Stowarzyszenia „Schola Gregoriana Silesiensis”. Badacz średniowiecznych rękopisów liturgicznych.

  Bez wątpienia jeden z najwybitniejszych śpiewaków gregoriańskich. Znawca tradycji dominikańskiej, starorzymskiej i cysterskiej. Wziął udział w kilkunastu nagraniach płyt z muzyką dawną i współczesną. Osobiście odpowiedzialny za charakter płyt: In agenda defunctorum – Missa Requiem Johannesa Ockeghema, Ludus Passionis i Fulget in orbe diesOficjum rymowane o św. Jadwidze Śląskiej.

  Prowadził bloga pt. „Co ludzie powiedzą?...” w serwisie Liturgia.pl.

 • Piotr Pałka

  Więcej...

  Piotr Pałka - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoDyrygent, kompozytor, śpiewak. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 1993 komponuje i opracowuje utwory chóralne, które można usłyszeć w kościołach Krakowa i innych miast w Polsce. Od 1998 prowadzi ożywioną działalność artystyczną w Krakowie. Jego zainteresowanie muzyką wokalną przyczyniło się do założenia w 1999 roku mieszanego chóru „Voce Angeli”, działającego przy bazylice oo. Franciszkanów w Krakowie, którego obecnie jest dyrygentem. 

  W skład zespołu wchodzą studenci i absolwenci krakowskich uczelni. Chór wykonuje muzykę religijną i świecką, głównie a capella. W swoim repertuarze posiada oryginalne kompozycje i opracowania Piotra Pałki oraz szereg płyt z muzyką religijną na swoim koncie (m.in. Łzy Matki, Cichy, wieczorny mój śpiew, Ufam Miłosierdziu, Michael, Aniele Mój). 

  Piotr jest twórcą szeregu kompozycji i opracowań, takich jak: Tryptyk Rzymski Jana Pawła II, Missa in Basilica Cracoviensi Sancti Francisci, hymnu Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży z Benedyktem XVI – Nie lękajcie się, a także Oratorium Braniewskiego "Mikołaj Kopernik". 

  Swoim doświadczeniem i umiejętnościami chętnie dzieli się podczas sesji warsztatów muzyki liturgicznej.

  Prowadził bloga pt. „Śpiewajcie Panu pieśń nową!” w serwisie Liturgia.pl.

  Prowadzi zajęcia w sekcjach podczas Warsztatów Muzyki Niezwykłej (2014, 2015 r.).

 • Ula Rogala

  Więcej...

  Urszula Rogala - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

  Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (specjalność: kompozycja). Komponuje utwory solowe, kameralne, chóralne i orkiestrowe, a także muzykę filmową i liturgiczną.

  Jej kompozycje były wielokrotnie wykonywane w kraju i za granicą, między innymi podczas paru edycji Uczniowskiego Forum Muzycznego (m.in. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego), podczas cyklu koncertów symfonicznych w ramach projektu Nova Hereditas, na wielu koncertach w Akademii Muzycznej im. F. Chopina, a także podczas koncertu członków orkiestry Opéra Royal de Wallonie (Belgia).

  Od wielu lat śpiewa i dyryguje w scholach parafii oo. Dominikanów na Służewie w Warszawie. Od paru lat zajmuje się również prowadzeniem warsztatów muzyki liturgicznej. Jej kompozycje liturgiczne zostały opublikowane na płycie Duszo Chrystusowa wydanej przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2008 oraz w II tomie śpiewnika Niepojęta Trójco.

  Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2014

 • Tomasz Dekert

  Więcej...

  Tomasz Dekert - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoUrodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii „Ignatianum” w Krakowie.

  Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne.

  Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”.

  Mąż, ojciec dwóch córek i dwóch synów.

  Prowadzi bloga pt. „Krucjata anty-omniańska” w serwisie Liturgia.pl.

 • Ks. Maciej Zachara MIC

  Więcej...

  Ks. Maciej Zachara MIC - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoMarianin. Rocznik 1966. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim „Anselmianum”. Ojciec duchowny Seminarium Księży Marianów w Lublinie.

  Prezbiter wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce. Odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie. Stała współpraca z miesięcznikiem „Oremus”

  Szczególne zainteresowania: historia liturgii chrztu i bierzmowania, rozwój obrzędów Mszy świętej, wzajemna relacja Mszałów Pawła VI i Piusa V.

 • Ks. Krzysztof Porosło

  Więcej...

  Ks. Krzysztof Porosło - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoPrezbiter archidiecezji krakowskiej, święcenia otrzymał 25.05.2013 z rąk kard. Stanisława Dziwisza; posługuje w parafii pw. św. Józefa, Oblubieńca NMP na Osiedlu Kalinowym w Nowej Hucie (Kraków).

  Animator liturgiczny Ruchu Światło-Życie, od 2008 roku współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”. Interesuje się teologią liturgii, a szczególnie teologią symbolu oraz trynitarnym wymiarem liturgii.

  Autor książki „Jestem z wami przez wszystkie dni... Kompendium liturgiczne w pytaniach i odpowiedziach”, „W głębi... Posługa i formacja animatora liturgicznego” oraz rozważań prymicyjnych „To mówi Amen”; redaktor trzech innych książek.

  Prowadzi bloga w serwisie Liturgia.pl, publikuje m.in. w Tygodniku Katolickim „Niedziela”, w miesięcznikach „List”, „Biblia krok po kroku”, „Msza Święta” oraz „Żywe Słowo”. Jego homilie są publikowane w serwisie Profeto.pl.

 • Paweł Milcarek

  Więcej...

  Paweł Milcarek - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoFilozof, publicysta, założyciel i wieloletni redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”, od 1992 do 2008 r. wykładowca w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 2008–2009 dyrektor i redaktor naczelny II Programu Polskiego Radia.

  Uczestniczył w staraniach o przywrócenie dostępu do tradycyjnej liturgii rzymskiej. Był polskim przedstawicielem w Centre International d'Etudes Liturgiques. W 1999 roku założył pismo „Christianitas”, którego redaktorem naczelnym był do 2008 roku.

  W 2001 roku uczestniczył w zamkniętych Dniach Liturgicznych odbywających się w klasztorze benedyktyńskim w Fontgombault z udziałem kardynała Josepha Ratzingera.

  Autor wielu artykułów w „Rzeczpospolitej”, „Niedzieli”, „Ozonie”, a także w „Przewodniku Katolickim”. W latach 1997–2001 członek Rady Programowej Polskiego Radia. Autor książek „Historia Mszy” oraz „Według Boga czy według świata?”. Obecnie zajmuje się opracowywaniem wydań krytycznych dokumentów Soboru Watykańskiego II.

 • Rafał Maciejewski

  Więcej...

  Rafał Maciejewski - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoAbsolwent łódzkiej Akademii Muzycznej, doktorant w klasie śpiewu prof. dr hab. Urszuli Kryger, organista, od 2009 roku związany z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym, a od 2011 roku wykładowca Szkoły Kantorów w Krakowie, posługuje w diakonii muzycznej Ruchu Światło-Życie.

  Prowadzi zajęcia w sekcjach podczas Warsztatów Muzyki Niezwykłej (w 2013, 2014, 2015 r.).

  Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2014

 • Sławomir Witkowski

  Więcej...

  Sławomir Witkowski - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

  Muzyk, gitarzysta, śpiewak oraz muzykolog, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, kantor parafii św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie.

  Od 1996 roku prowadzi męski chór Schola Cantorum Minorum Chosoviensis specjalizujący się w wykonywaniu chorału gregoriańskiego, z którym występował w wielu miejscach w kraju i za granicą oraz dokonał szeregu nagrań płytowych.

  Od 2000 r. z Magdaleną Krzywdą tworzy duet Sapphire, który zbierał laury na najważniejszych festiwalach piosenki poetyckiej w Polsce. Współpracuje także z zespołem Scandicus wykonując wokalną i instrumentalną muzykę średniowieczną.

  Jest wykładowcą Szkoły Kantorów w Krakowie.

 • Jakub Tomalak

  Więcej...

  Jakub Tomalak - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoJakub Tomalak – absolwent Wydziału Pedagogiczo–Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Założyciel i dyrygent chóru Musica Nova Calisiensis (płyta „Nova Pieśń” 2008 r.). Od roku 2006 zatrudniony na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, gdzie m.in. prowadzi chór tegoż wydziału.

  Od roku 2011 prowadzi Chór Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Autor wielu pieśni i opracowań chóralnych oraz form wokalno–instrumentalnych. Od roku 2006 regularnie prowadzi warsztaty chóralne na terenie całej Polski.

  Jest animatorem i organizatorem cyklicznych wydarzeń artystycznych (m.in. Festiwal ABBA PATER, koncert „Pieśni o Polsce”). W jego działalności ważne miejsce zajmuje także muzyka estradowa (autorska płyta „12 oddechów” z 2012 r.).

 • Katarzyna Młynarska

  Więcej...

  Katarzyna Młynarska - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoWokalistka, muzykolog, pedagog, trener emisji głosu. Absolwentka Instytutu Teorii i Historii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie śpiewu solowego dr Jacka Ozimkowskiego.

  Przez szereg lat zdobywała doświadczenie zawodowe współpracując jako solistka i chórzystka z Operą i Operetką w Krakowie, Polskim Radiem Kraków, International Bachakademie Stuttgart, Chórem Kameralnym Kantorei Sankt Barbara.

  W roku 2006 (wg jej autorskiego projektu) rozpoczęło działalność Liturgiczne Studium Wokalne działające przy Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I i II st. w Krakowie. W roku 2009 z jej inicjatywy powstało Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne.

  Jako trener emisji głosu prowadzi autorskie warsztaty wokalne (warsztaty śpiewu liturgicznego, przygotowanie emisyjne solistów, chórów i zespołów do koncertów i sesji nagraniowych) oraz szkolenia (dla osób, dla których głos jest podstawowym narzędziem pracy). Jest również nauczycielem emisji głosu i przedmiotów ogólnomuzycznych w PSM I i II st. im. F. Chopina w Opolu.

  Współprowadziła warsztaty Triduum Sacrum, organizowane przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie, prowadzi zajęcia z emisji głosu na Warsztatach Muzyki Niezwykłej (w 2014 i 2015 r.).

 • Marcin Wasilewski-Kruk

  Więcej...

  Marcin Wasilewski-Kruk - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

  Dyrygent, wokalista, pedagog. Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Wieloletni wokalista Capelli Cracoviensis. Współtwórca Collegium Zieleński, zespołu założonego w celu nagrania dzieł wszystkich Mikołaja Zieleńskiego oraz propagowania jego twórczości. Założyciel i kierownik muzyczny Scholi Gregoriańskiej Katedry Wawelskiej. Współtworzył Chór Mieszany Katedry na Wawelu, obecnie jest drugim dyrygentem Katedry. Od 2012 roku przewodniczy Scholi Gregoriańskiej Zakonu Paulinów w Krakowie.

  Wykładowca Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Prowadzi warsztaty oraz indywidualne zajęcia z emisji głosu dla zespołów wokalnych i chórów m.in. Chóru Mieszanego Katedry na Wawelu, Chóru Psalmodia, Chóru Canticum Jubilaeum, Federacji Cecilianum.

  Jako wokalista współpracował z wieloma zespołami i artystami m.in. The Hilliard Ensemble, Les Musiciens du Louvre Grenoble, Chór Polskiego Radia, Chór Filharmonii Krakowskiej, Marc Minkowski, Paul Goodwin, Marek Toporowski, Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki. W latach 1999, 2002, 2006 pełnił funkcję kantora podczas liturgii sprawowanych na krakowskich błoniach przez Ojca Świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Ingresu Kardynała Stanisława Dziwisza. W 2010 roku pełnił funkcję psałterzysty podczas mszy św. pogrzebowej pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich.

  Od 2011 roku wykładowca organizowanej przez naszą Fundację Szkoły Kantorów, gdzie prowadzi zajęcia z emisji głosu i prowadzenia scholi. Prowadzi także zajęcia w sekcjach podczas Warsztatów Muzyki Niezwykłej (w 2013, 2014, 2015 r.).

  Warsztaty Muzyki Niezwykłej

 • Magdalena Głogowska

  Więcej...

  Magdalena Głogowska - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoUkończyła średnia szkołę muzyczną w Bytomiu w klasie fotrepianiu. Następnie studiowała muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie studiów prowadziła działalność koncertową w Polsce i w Europie, śpiewając w kameralnym zespole Bractwo Lutni z Dworu na Wysokiej, popularyzującym muzykę dawną. W tym czasie współpracowała z muzykami jak Tomasz Stańko, Marcin Bornus-Szczyciński, zespołami Linnamuusikud z Tallina czy Sirin z Moskwy. Równocześnie była solistką w scholi dominikańskiej, dla której także komponowała orkiestracje, oraz aranżacje na chór cztero-głosowy. 

  Jako wokalistka, wzięła udział w wielu nagraniach płytowych dla Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w Krakowie; przyczyniła się również do produkcji niektórych płyt jako edytor nagrań. Współpracując z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym miała czynny wkład w powrót chorału gregoriańskiego do liturgii.

  Żywo zainteresowana tradycyjnymi metodami śpiewu. Współpracowała z Fundacją Muzyka Kresów z Lublina biorąc udział w wielu warsztatach i badaniach etnomuzykologicznych oraz popularyzując polską i wschodnioeuropejską muzykę tradycyjną. Ta działalność zaowocowała również jej współpracą z Teatrem Starym w Krakowie, gdzie grała w sztuce Car Mikołaj Tadeusza Słobodzianka.

  Od 2005 r. mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie studiowała śpiew, otrzymując dyplom z wyróżnieniem sygnowany przez Associated Board of the Royal Schools of Music. Współpracowała z Duchy Opera oraz New Cornwall Opera, występując między innymi w The Minack Theatre w Kornwalii. Obecnie studiuje reżyserię dźwięku w London College of Music.

  Prowadziła zajęcia w sekcjach podczas Warsztatów Muzyki Niezwykłej w 2013 i 2014 r.

  Warsztaty Muzyki Niezwykłej

 • Joanna Jarco

  Więcej...

  Joanna Jarco - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoProjektant graficzny, ceramik, śpiewak. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa w Warszawie. Ukończyła też studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera na wydziale Życie i myśl Jana Pawła II. Wychowała się i mieszka w Podkowie Leśnej. 

  Interesuje się wieloma dziedzinami sztuk plastycznych (projektowanie graficzne, malarstwo, ceramika, fotografia), muzyką (w szczególności sakralną i liturgiczną) oraz filozofią. Od 1997 roku zajmuje się zawodowo projektowaniem graficznym.

  Jest autorką szeregu projektów graficznych stworzonych dla Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, m.in.: Jezu, śliczny kwiecie, Pieśń o nadziei, Przez Twe święte Zmartwychwstanie, Duszo Chrystusowa

  Wykonuje również projekty dla wielu prestiżowych instytucji kulturalnych. Od kilku lat interesuje się muzyką liturgiczną. Założyła Stowarzyszenie „Sztuka Żywota” w Warszawie i zainicjowała cykl spotkań „Soboty z chorałem”. Organizowała kilka sesji warsztatów poświęconych chorałowi gregoriańskiemu. 

  Sama mówi o swojej pracy: „Artyści są odpowiedzialni za kształtowanie wewnętrznego ładu i poczucia piękna w ludziach, co owocuje rozwojem duchowym i porządkiem społecznym. Obserwuję wiele zaniedbań i złych przykładów w tej dziedzinie. Z radością służę swoją pracą środowiskom katolickim. Poprzez realizowanie potrzeb tych instytucji docieram bezpośrednio do ludzi, którym sprawy Kościoła i wiary są bliskie. Pragnę pomagać ludziom w skupieniu serca i umysłu, rozbudzać w nich dobro i piękno”. 

  Prowadzi bloga w serwisie Liturgia.pl.

 • Wojciech Gołaski OP

  Więcej...

  Wojciech Gołaski - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoDominikanin. Zainteresowany śpiewem kościelnym i teologią św. Tomasza z Akwinu. Współpracuje z dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym i Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii w Krakowie. Wymieniany wśród przyjaciół Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.

  Związany z międzynarodowym festiwalem muzyki dawnej „Pieśń naszych korzeni” w Jarosławiu. Zwalcza fałszywą tezę, jakoby był założycielem tego festiwalu, rozsiewaną przez faktycznych założycieli. Kiedyś krótko kantor klasztoru na Służewie w Warszawie i opiekun działającego tam wówczas nieformalnego bractwa śpiewaczego. Swego czasu opiekun serii koncertów muzyki dawnej „Gdy muzyka była młodsza” w klasztorze w Łodzi.

  Zamiłowany, choć wciąż tylko okazyjny praktyk starszej formy Mszy świętej (także rytu OP), a niekiedy też chrztu i spowiedzi. Pracował w Estonii. Od niedawna mieszka w Małem Cichem.

 • Paweł Kisiel

  Więcej...

  Paweł Kisiel - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoKantor i inżynier budownictwa, w latach 2008–2011 kantor Wspólnoty Indywidualności Otwartych przy kościele św. Józefa w krakowskim Podgórzu, od 2012 roku związany z Bazyliką Mariacką w Krakowie.

   

 • Ewa Sykulska

  Więcej...

  Ewa Sykulska - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoMuzyk, wokalista, kompozytor i pedagog akademicki. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej.

  Pracowała z Chórem Akademickim UAM jako asystentka, solista i korepetytor. Śpiewała w oktecie wokalnym „Nova Gaudia” nagrywając płyty i koncertując w wielu krajach świata. Prowadziła scholę na spotkaniach na Lednicy.

  Obecnie wykłada na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Pracuje warsztatowo z zespołami, wokalistami i grupami dziecięcymi, m.in. „Lumikulu”, „Lupetti” w Stowarzyszeniu Artystów Enter-Art. Prowadzi ponadto warsztaty muzyki liturgicznej.

  Prowadziła zajęcia w sekcjach podczas Warsztatów Muzyki Niezwykłej w 2013 r.

 • Tomasz Rojek OP

  Więcej...

  Magdalena Głogowska - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego Absolwent pedagogiki UW, Akademii Muzycznej UW oraz teologii na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie. W 2001 r. wstąpił do zakonu Dominikanów.

  W latach 2012-2013 pracował w Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, współorganizując Szkołę Kantorów i prowadząc w niej zajęcia ze zbiorowej emisji głosu oraz projekty związane z obchodami Roku Wiary, m.in. Dominikańską Szkołę Patrzenia, czyli spotkania opierające się na wartościowych filmach: ich wspólnym oglądaniu, komentarzu i dyskusji. Odpowiadał także za identyfikację wizualną.

  Prowadził zajęcia w sekcjach podczas Warsztatów Muzyki Niezwykłej w 2013 i 2014 r.

  Warsztaty Muzyki Niezwykłej

 • Tomasz Samulnik OP

  Więcej...

  Tomasz Samulnik OPUr. w 1981 r., dominikanin. Święcenia kapłańskie przyjął w 2014 roku. Ukończył salezjańską szkołę muzyczną II stopnia w Lutomiersku koło Łodzi w klasie organów. Studiował także dyrygenturę chóralną na Akademii Muzycznej w Warszawie. W swoim dorobku posiada kilkanaście kompozycji i opracowań muzyki liturgicznej. Komponował także muzykę do spektaklów: „Opowieści papieskie” (teatr ITP, Lublin) oraz „Antygona” (teatr studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin). Prowadzi wykłady w Szkole Kantorów.

  Jego głównym obszarem zainteresowań jest teologia dogmatyczna, zwłaszcza okołosoborowa (Henri de Lubac, Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, Ives Congar, Hans Urs von Balthasar, Romano Guardini).

 • Olga Trzebicka

  Więcej...

  Olga Trzebicka - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

  Sopran, absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie śpiewu dr Ewy Wolak. Doskonaliła swoje umiejętności wokalne na licznych kursach mistrzowskich, m.in. prof. Christiana Elssnera, Teresy Żylis-Gara, Małgorzaty Walewskiej, Rosemarie Landry, Ewy Blahovej. Miała  okazję pracować nad swoim głosem na zajęciach z prof. Ryszardem Karczykowskim i Zofią Kilanowicz.

  Od 2015 roku prowadzi autorskie zajęcia z emisji głosu w Szkole Kantorow w Krakowie. W latach 2012-2016 czuwała w ramach serii warsztatów nad emisją Chóru Nowodworskiego, od 2016 roku współpracowała jako osoba odpowiedzialna za emisję głosu z krakowskim zespołem Sancta Trinitas. W 2017 roku współpracowala z o.Dawidem Kuszem w ramach koncertu wieńczącego Jubileusz 800lecia OO.Dominikanów na Lateranie. Koncertuje wykonując partie solowe w muzyce oratoryjnej. Od 2018 roku współpracuje ze Szkołą Śpiewu Liturgicznego w Warszawie. Uczy śpiewu krakowskich Braci Dominikanów. Prowadzi liczne warsztaty wokalne. Jej pasją jest niekonwencjonalne podejście do pedagogiki wokalnej, a szczególnie rola wyobraźni w śpiewie.

 • Ewa Kieres

  Więcej...

  Ewa Kieres Ewa Kieres ukończyła studia na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dyrygentury chóralnej prof. dr hab. Lidii Matynian (dyplom z wyróżnieniem). Prowadzi Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, z którym realizuje różne projekty a capella oraz wokalno-instrumentalne (m.in. Gloria A. Vivaldiego, Stabat Mater E. d'Astorgi, koncert w 450. rocznicę urodzin Williama Szekspira). Chór V LO jest laureatem wielu konkursów na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim (zespół zdobył m.in. Srebrny Kamerton i nagrodę dla najlepszego debiutanta w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych a capella w Bydgoszczy w 2012 roku, dwukrotnie – Złotą Strunę na Małopolskim Festiwalu Chóralnym „O Złotą Strunę” w Niepołomicach oraz zajął III miejsce Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie).

  Swoją pasję w zakresie chóralistyki rozwija również jako chórzystka w Chórze Kameralnym Lege Artis działającym od 2005 roku pod kierunkiem Agnieszki Treli-Jochymek.

  Ukończyła również studia na Wydziale Instrumentalnym krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie oboju prof. dr hab. Marka Mleczki. W ramach programu Erasmus studiowała również w Conservatorio Statale di Musica E. F. dall’Abaco w Weronie pod kierunkiem Paolo Grazzi. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oboju barokowego w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie Rafaela Gabriela Przybyły. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich pod kierunkiem m.in. Franka de Bruine, Alfredo Bernardiniego, Petera Frankbergera, Sophii MacKenna, Marka Niewiedziała. Zainteresowanie muzyką dawną rozwija w zespole Il Vento; współpracuje także z innymi zepołami i orkiestrami.

  Jest również absolwentką Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Od wielu lat zwiazana jest jako instrumentalistka i dyrygent ze środowiskiem muzycznym skupionym przy klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie. Od 2015 prowadzi Chór Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.