Rafał Maciejewski

Rafał Maciejewski - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoAbsolwent łódzkiej Akademii Muzycznej, doktorant w klasie śpiewu prof. dr hab. Urszuli Kryger, organista, od 2009 roku związany z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym, a od 2011 roku wykładowca Szkoły Kantorów w Krakowie, posługuje w diakonii muzycznej Ruchu Światło-Życie.

Prowadzi zajęcia w sekcjach podczas Warsztatów Muzyki Niezwykłej (w 2013, 2014, 2015 r.).

Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2014