Rok Wiary

Wpisując się w obchody ogłoszonego przez Ojca Świętego Benedykta XVI Roku Wiary, przygotowaliśmy propozycje na owocne przeżycie tego czasu.

Rok Wiary

Wpisując się w obchody ogłoszonego przez Ojca Świętego Benedykta XVI Roku Wiary, Dominikański Ośrodek Liturgiczny razem z krakowskim klasztorem Dominikanów i Bazyliką Mariacką, przygotował propozycje na owocne przeżycie tego wyjątkowego czasu. Przedstawiamy Wam całoroczny kalendarz i opis poszczególnych projektów, serdecznie zachęcając do udziału.

Ojciec święty Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary w liście Porta Fidei. „Rozpocznie się on dnia 11 października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku. 11 października 2012 r. upłynie także dwadzieścia lat od OPublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego, tekstu promulgowanego przez mojego poprzednika, błogosławionego papieża Jana Pawła II, aby ukazać wszystkim wiernym siłę i piękno wiary”.

Papież pisze, a my za Nim powtarzamy: „Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Będzie to też dobra okazja, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii, która «jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc». Jednocześnie pragniemy, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary”.

Zgodnie z zachętą Ojca świętego i według wskazań, które przekazał, chcemy przeżyć ten rok intensywnie pracując nad poznaniem, umocnieniem, realizowaniem i przemodleniem naszej wiary. Dlatego wraz z krakowskimi dominikanamiparafią mariacką przygotowaliśmy szereg inicjatyw, które mają nam ułatwić to zadanie. Nie chcemy, by ten rok był taki jak wszystkie inne. Wraz z papieżem chcemy świadomie wejść w tajemnicę naszego chrztu i życia, które z niego wypływa. W ten sposób mamy szansę odkryć, że „Podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce pozwala się kształtować łaską, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie. Zaczyna się ona chrztem, dzięki któremu możemy przyzywać Boga zwracając się do Niego jako do Ojca, a kończy wraz z przejściem poprzez śmierć do życia wiecznego [...]”.

Szczegółowe informacje i terminarz znajdziesz w zakładkach na górze tej strony oraz w spisie projektów:

pdfPobierz plan całego Roku Wiary u dominikanów