Seria książkowa Źródło i Szczyt

Seria „Źródło i Szczyt” prezentuje klasyczne, zachodnie dzieła poruszające tematykę liturgii.

Seria Źródło i Szczyt

Seria „Źródło i Szczyt” – powstająca dzięki współpracy Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, kwartalnika „Christianitas” oraz Wydawnictwa AA i Wydawnictwa M – prezentuje klasyczne, zachodnie dzieła poruszające tematykę liturgii.

Pierwszy tom, „Sakrament i misterium”, to zbiór nieopublikowanych dotychczas w Polsce, artykułów kard. Josepha Ratzingera, dotyczących teologii liturgii. W tomie pojawiąją się teksty poruszające tematykę m.in.: reformy liturgicznej, sakramentalnego wymiaru życia człowieka czy ofiarnego charakteru Eucharystii. Nie zabrakło również charakterystycznej dla kard. Ratzingera refleksji nad muzyką kościelną oraz kazań będących wyrazem głębokiego doświadczenia działania Chrystusa w liturgii i odsłaniających głęboką duchowość Autora.

„Liturgia a osobowość”, druga część serii Źródło i Szczyt, to niepublikowana dotąd w języku polskim jedna z wczesnych prac von Hildebranda, w której autor przedstawia kult Boży jako naturalne środowisko kształtowaniu ludzkich postaw.

Książka „Ponad wschodem i zachodem. Problemy rozumienia liturgii” Roberta Tafta SJ ukazała się w listopadzie 2014 r.

W ramach serii ukażą się także m.in.:

  • Paul F. Bradshaw, The Search for the Origins of Christian Worship: Sources and Methods for the Study of Early Liturgy
  • Uwe Michael Lang COr, Turning Towards the Lord: Orientation in Liturgical Prayer

Polecamy wywiad, który przeprowadziła redakcja Liturgia.pl w ramach promocji I tomu serii.

Redaktor odpowiedzialny za serię: Michał Koza.

Redakcja serii: Tomasz Dekert, Tomasz Grabowski OP, Piotr Kaznowski, Michał Koza, Paweł Milcarek, Krzysztof Porosło.