Sprawozdania

Sprawozdania roczne

pdfSprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010
pdfSprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2011
pdfSprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012
pdfSprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2013
pdfSprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014
pdfSprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015
pdfSprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2016
pdfSprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2017
pdfSprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2018

 

Pozostałe sprawozdania

pdfSprawozdanie ze zbiórki publicznej
Sprawozdanie ze sposobu wydatkowania środków zebranych w ramach zbiórki publicznej dokonywanej w formie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny z siedzibą w Krakowie przy ul. Dominikańskiej 3/11, przeprowadzonej na podstawie pozwolenia (Decyzja numer 6/2012) z dnia 12 września 2012 r. wydanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji