Stanisław Nowak OP

Stanisław Nowak OP

Pracownik Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny od 2016 roku.

Dominikanin, kantor, rekolekcjonista. Absolwent teologii na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Pracę magisterską poświęcił zagadnieniu egzegezy wyrażenia „pieśń nowa” w Starym Testamencie.

Od lat zajmuje się wtajemniczeniem w chrześcijaństwo ochrzczonych dorosłych oraz mistagogią. Uczy chorału młodych dominikanów oraz prowadzi grupę modlitwy średniowiecznym śpiewem – Vigilantes.

Projekty: Vigilantes, 7pierwszych, muzyka liturgiczna.