Studium Dominicanum

Studium Dominicanum jest szkołą filozoficzno-teologiczną, organizowaną przez oo. dominikanów z warszawskiego Służewa, z myślą o osobach świeckich i nie tylko, które pragną poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę na temat myśli i tradycji chrześcijańskiej, aby móc swobodniej poruszać się w przestrzeni religijno-intelektualnego zmagania się wiary i rozumu.

Organizatorzy proponują serię wykładów składających się z dwóch cyklów: I cykl poświęcony jest najważniejszym kwestiom z filozofii i teologii (19 stycznia – 15 czerwca 2013); II cykl (październik 2013 – czerwiec 2014) dedykowany będzie tradycji myśli dominikańskiej: św. Tomasz z Akwinu, św. Albert Wielki, mistyka nadreńska (Mistrz Eckhart, Jan Tauler, bł. Henryk Suzo), św. Katarzyna ze Sieny, tomizm, neotomizm.

Strona internetowa