Tomasz Dekert

Tomasz Dekert - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoUrodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii „Ignatianum” w Krakowie.

Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne.

Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”.

Mąż, ojciec dwóch córek i dwóch synów.

Prowadzi bloga pt. „Krucjata anty-omniańska” w serwisie Liturgia.pl.