Tomasz Samulnik OP

Tomasz Samulnik OPUr. w 1981 r., dominikanin. Święcenia kapłańskie przyjął w 2014 roku. Ukończył salezjańską szkołę muzyczną II stopnia w Lutomiersku koło Łodzi w klasie organów. Studiował także dyrygenturę chóralną na Akademii Muzycznej w Warszawie. W swoim dorobku posiada kilkanaście kompozycji i opracowań muzyki liturgicznej. Komponował także muzykę do spektaklów: „Opowieści papieskie” (teatr ITP, Lublin) oraz „Antygona” (teatr studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin). Prowadzi wykłady w Szkole Kantorów.

Jego głównym obszarem zainteresowań jest teologia dogmatyczna, zwłaszcza okołosoborowa (Henri de Lubac, Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, Ives Congar, Hans Urs von Balthasar, Romano Guardini).