Warsztaty dla muzyków 2007

Warsztaty poświęcone teologii liturgii, skierowane do muzyków, tych wszystkich, którzy pełnią posługę muzyczną na liturgii.

Warsztaty dla muzyków 2007

Warsztaty odbyły się w Krakowie, w dniach 20-22 kwietnia 2007. Prowadził je dominikanin, o. Tomasz Kwiecień, wybitny teolog liturgii.

Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II stwierdza: „Muzycy zaś i śpiewacy (...) powinni także otrzymać rzetelne wykształcenie liturgiczne” (KL 115). Wychodząc naprzeciw temu ważnemu zaleceniu Ojców Soboru a także mając świadomość, jak w dużym stopniu zapis ten jest nie realizowany, postanowiliśmy zorganizować warsztaty poświęcone teologii liturgii. Skierowane są one przede wszystkim do muzyków: dyrygentów chórów, śpiewaków, chórzystów, kantorów, organistów, tych wszystkich, którzy pełnią posługę muzyczną na liturgii, ale także do tych, którzy pragną coraz głębiej wchodzić w przeżywanie celebrowanego misterium.

Warsztaty obejmowały wykłady z teologii liturgii, a także wspólną modlitwę podczas liturgii eucharystycznej oraz liturgii godzin. Pragniemy także podjąć problematykę właściwego doboru śpiewów towarzyszących liturgii eucharystycznej.

Warsztaty poprowadzi dominikanin o. Tomasz Kwiecień, wybitny teolog liturgii, autor wielu książek i artykułów poświęconych tej tematyce, ceniony kaznodzieja i rekolekcjonista, wieloletni promotor liturgii Polskiej Prowincji Dominikanów.

Warsztaty odbyły się w Mariackim Domu Rekolekcyjnym znajdującym się przy ulicy Pod Strzechą 14 w Krakowie.