Wojciech Gołaski OP

Wojciech Gołaski - współpracownik Dominikańskiego Ośrodka LiturgicznegoDominikanin. Zainteresowany śpiewem kościelnym i teologią św. Tomasza z Akwinu. Współpracuje z dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym i Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii w Krakowie. Wymieniany wśród przyjaciół Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.

Związany z międzynarodowym festiwalem muzyki dawnej „Pieśń naszych korzeni” w Jarosławiu. Zwalcza fałszywą tezę, jakoby był założycielem tego festiwalu, rozsiewaną przez faktycznych założycieli. Kiedyś krótko kantor klasztoru na Służewie w Warszawie i opiekun działającego tam wówczas nieformalnego bractwa śpiewaczego. Swego czasu opiekun serii koncertów muzyki dawnej „Gdy muzyka była młodsza” w klasztorze w Łodzi.

Zamiłowany, choć wciąż tylko okazyjny praktyk starszej formy Mszy świętej (także rytu OP), a niekiedy też chrztu i spowiedzi. Pracował w Estonii. Od niedawna mieszka w Małem Cichem.