Wojciech Sznyk OP

Wojciech Sznyk OP

Pracownik Fundacji w latach 2015-2016, od połowy 2018 r. wicedyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.

Dominikanin, absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim, teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Przed wstąpieniem do zakonu zaangażowany w Ruch Światło-Życie, odnowę charyzmatyczną, spotkania w duchu Taizé, duszpasterstwo młodzieżowe i akademickie. Prowadził schole liturgiczne, pełnił funkcję kantora oraz brał udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach muzycznych religijnych i świeckich. W latach 2016-2018 mieszkał w klasztorze w Gdańsku, gdzie pełni funkcję kantora klasztoru i posługiwał jako duszpasterz młodzieży.

Zainteresowania: muzyka liturgiczna (chorał gregoriański, polonizacja chorału, śpiew wielogłosowy, monodia ludowa) i emisja głosu.