Wojciech Sznyk OP

Wojciech Sznyk OP

Dominikanin, absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim, teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Przed wstąpieniem do zakonu zaangażowany w Ruch Światło-Życie, odnowę charyzmatyczną, spotkania w duchu Taizé, duszpasterstwo młodzieżowe i akademickie. Prowadził schole liturgiczne, pełnił funkcję kantora oraz brał udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach muzycznych religijnych i świeckich.

Od połowy 2016 r. mieszka w klasztorze w Gdańsku, gdzie pełni funkcję kantora klasztoru, posługuje jako duszpasterz młodzieży, katecheta w szkole podstawowej i przygotowuje młodzież do bierzmowania.

Zainteresowania: muzyka liturgiczna (chorał gregoriański, polonizacja chorału, śpiew wielogłosowy, monodia ludowa) i emisja głosu.