Śpiewnik Niepojęta Trójco

W dwutomowym śpiewniku oddajemy do Waszych rąk 673 utwory wydane w eleganckiej i funkcjonalnej szacie graficznej.

Śpiewnik Niepojęta Trójco

Dwutomowy śpiewnik „Niepojęta Trójco” przeznaczony jest do użytku sakralnego podczas liturgii i nabożeństw. Utwory z tomu I wraz z zawartymi w tomie II stanowią kompletny zbiór śpiewów liturgicznych wykonywanych w świątyniach powierzonych opiece braci dominikanów.

Historia powstania śpiewnika sięga początku lat dziewięćdziesiątych. Wtedy, dzięki pracy braci dominikanów, ukazało się pierwsze, studyjne wydanie śpiewnika. W 1998 roku, staraniem Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, ukazał się śpiewnik w swej doskonale znanej i zachowanej do dzisiaj postaci. Od tamtego czasu służy kilkunastu tysiącom śpiewaków w kraju i za granicą. Uczestniczą oni w odnowie muzyki liturgicznej, z którą obecnie mamy do czynienia w Kościele. Poprawione i uzupełnione wydanie śpiewnika Niepojęta Trójco, tom I oraz pierwsze wydanie tomu II, jest zwieńczeniem 20 lat istnienia Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego i efektem pracy dziesiątek osób zaangażowanych w Polsce w ruch odnowy liturgicznej po Soborze Watykańskim II. Ich kompozycje, aranżacje, wykonania i intuicje sprawiły, że Zakon Kaznodziejski mógł włączyć się w odnowę pobożności w Kościele powszechnym.

Niepojęta Trójco

Ze wstępu do pierwszego tomu śpiewnika: „W liturgii to, co stworzone i ukształtowane przez kulturę, staje się znakiem rzeczy świętych. Kamień, pigment i dźwięk, poddane twórczej pracy ludzi, budują pomost pomiędzy światem materialnym a duchowym. Rzeźba, fresk i pieśń ułatwiają wiernym dostęp do świata niewidzialnego. Dzięki ukształtowanej przez ducha materii dusza wznosi się do nieba. W kulcie kultura osiąga spełnienie, a stworzenie żyje pełnią swojego powołania – wychwala Stwórcę. Każdy chrześcijanin jest kapłanem stworzenia – przez kulturę przetwarza otaczający go świat i ofiarowuje go na służbę Bogu i Jego świątyni.

Święty Jan Paweł II zauważa ponadto, że w kulturze wiara znajduje gwarancję swego przetrwania. «Tylko w obrębie kultury i poprzez kulturę wiara chrześcijańska staje się historyczna i tworzy historię» (Christifideles laici, 44). Przeżywanie wiary staje się pełne wówczas, gdy tworzy kulturę, w przeciwnym wypadku wiara umiera wraz z wierzącymi. Od 1994 roku Dominikański Ośrodek Liturgiczny pomaga wiernym odnajdywać sposoby realizowania przywileju powszechnego kapłaństwa. Uczymy, jak odprawiać liturgię we wspólnocie, by była nie tylko piękna, ale i przemieniająca wiernych i społeczność, w której żyją. Jednym z najbardziej powszechnych, a zarazem wzniosłych środków, które temu służą, jest śpiew. Dzięki niemu duchowe treści przeżyć stają się dostępne dla wszystkich członków wspólnoty, każdy może przyłączyć się do wspólnego działania, poddać się miłującej mocy Boga i doświadczyć, w jaki sposób piękno odzwierciedla Jego majestat”.

Zachęcamy do zapoznania się z tą wyjątkową publikacją.

Interaktywna lista nagranych utworów

pdfLista nagrań utworów ze śpiewnika do pobrania